Membranoproliferatívna glomerulonefritída: lieková terapia

Terapeutický cieľ

Zabráňte zhoršeniu funkcie obličiek.

Terapeutické odporúčania