Membranoproliferatívna glomerulonefritída: diagnostické testy

povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Renálna sonografia (ultrasonografia obličiek).
  • Oblička biopsia (odber tkaniva z oblička) - na definitívnu diagnózu, plánovanie liečby, hodnotenie prognózy.