Odobratie lieku – operácia

Lieky pred operáciou

Niektoré lieky, ktoré pacient pravidelne užíva, sa musia pred plánovanou operáciou vysadiť a možno bude potrebné ich nahradiť inými liekmi. Niektoré možno užívať až krátko pred operáciou, zatiaľ čo iné sa musia vysadiť týždne vopred. Patria sem antikoagulanciá a niektoré lieky pre diabetikov.

Ak pravidelne užívate lieky, poraďte sa o tom so svojím ošetrujúcim lekárom a chirurgom. Neprestávajte užívať svoje lieky sami!