Očkovanie proti osýpkam: Postup a vedľajšie účinky

Očkovanie proti osýpkam: kedy sa podáva?

Očkovanie proti osýpkam je veľmi dôležité: ochorenie totiž môže spôsobiť vážne komplikácie ako zápal stredného ucha, pľúc alebo mozgu. Aj keď sú takéto komplikácie zriedkavé, môžu byť vážne a dokonca smrteľné. Deti do piatich rokov a dospelí starší ako 20 rokov sú obzvlášť náchylní na komplikácie osýpok.

  • Dojčatá a malé deti (základná imunizácia počas prvých dvoch rokov života).
  • Dospelí narodení po roku 1970, ak neboli očkovaní proti osýpkam alebo boli očkovaní iba raz v detstve alebo majú nejasný štatút očkovania

Predpisy podľa zákona o ochrane proti osýpkam

Očkovacie odporúčania STIKO sú od 1. marca 2020 doplnené zákonom o ochrane proti osýpkam. Ten predpisuje povinné očkovanie proti osýpkam v určitých prípadoch:

Na mladistvých, ktorí navštevujú školu, výchovný ústav alebo iné komunitné zariadenie, kde sa prevažne starajú maloletí, sa vzťahuje aj zákon o ochrane proti osýpkam. Rovnako ako u detí musí byť preukázané, že boli dvakrát očkované proti osýpkam alebo že majú dostatočnú imunitu v dôsledku prežitých osýpok.

Všetky deti alebo mladiství a dospelí narodení po roku 1970, ktorí už boli ku dňu uzávierky 1. marca 2020 opatrovaní alebo pracovali v komunitnom zariadení, musia najneskôr do 31. júla 2021 predložiť doklad o očkovaní alebo imunite proti osýpkam.

Okrem toho sú podľa zákona o ochrane proti osýpkam žiadatelia o azyl a utečenci povinní predložiť dôkaz o ochrane očkovaním proti osýpkam štyri týždne po prijatí do komunitného útulku.

Čo má povinné očkovanie dosiahnuť?

Povinné očkovanie má v budúcnosti čo najviac predchádzať prepuknutiu osýpok. To chráni najmä deti, ktoré sa zvyčajne očkujú až vo veku jedného roka, ale pomerne často sa u nich objavia smrteľné komplikácie. Navyše ľudia, ktorých imunitný systém si nevybuduje dostatočnú ochranu.

Očkovanie proti osýpkam: kedy sa nesmie podať?

Vo všeobecnosti sa očkovanie proti osýpkam nesmie podať v nasledujúcich prípadoch:

  • Počas tehotenstva (pozri tiež poznámky nižšie)
  • V prípade akútnej horúčky (> 38.5 stupňov Celzia) alebo iného závažného, ​​akútneho ochorenia
  • V prípade precitlivenosti na niektorú zo zložiek vakcíny

Vakcína proti osýpkam

Vakcína proti osýpkam je takzvaná živá vakcína. Obsahuje oslabené patogény, ktoré už nie sú schopné reprodukcie (oslabené vírusy osýpok). Napriek tomu naň imunitný systém reaguje tvorbou špecifických protilátok. Tým sa očkovanie proti osýpkam stáva takzvaným aktívnym očkovaním (na rozdiel od pasívneho očkovania, pri ktorom sa injekčne podávajú hotové protilátky napr. proti tetanu).

Už žiadna jediná vakcína proti osýpkam

Od roku 2018 nie je v EÚ dostupná jediná vakcína (jednotlivá vakcína) proti osýpkam. Dostupné sú len kombinované vakcíny – buď MMR vakcína (kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke) alebo MMRV vakcína (dodatočne chráni proti ovčím kiahňam, teda patogénom ovčích kiahní).

Okrem toho sa ukázalo, že kombinované vakcíny sú rovnako účinné a tolerovateľné ako príslušné jednotlivé vakcíny.

Aj keď už niekto má imunitu voči jednému z ochorení osýpok, mumpsu, ružienky alebo ovčích kiahní (MMRV) (napr. v dôsledku prežitého ochorenia), kombinovanú vakcínu možno podať – nehrozí zvýšené riziko vedľajších účinkov.

Očkovanie proti osýpkam: tehotenstvo a dojčenie

Po očkovaní proti osýpkam sa treba vyhnúť tehotenstvu počas štyroch týždňov!

Ak dôjde k otehotneniu alebo ak lekár zaočkoval, pretože tehotenstvo ešte nebolo známe, nie je potrebný žiadny potrat. Mnoho stoviek zaznamenaných očkovaní počas tehotenstva alebo krátko pred ním nepreukázalo žiadne zvýšené riziko malformácií dieťaťa.

Očkovanie proti osýpkam: ako často sa očkuje?

Všeobecné očkovacie odporúčanie pre dospelých narodených po roku 1970, ktorí nemajú dostatočnú imunitu proti osýpkam, je jednorazové očkovanie proti osýpkam.

Dospelí narodení po roku 1970, ktorí pracujú v zdravotníckom alebo komunitnom prostredí, musia byť očkovaní proti osýpkam najmenej dvakrát podľa zákona o ochrane proti osýpkam alebo musia poskytnúť dôkaz o existujúcej imunitnej ochrane, napríklad v dôsledku choroby, ktorú prekonali!

Očkovanie proti osýpkam: Ako prebieha?

Deti a dospievajúci, ktorí ako dojčatá dostali iba jednu očkovaciu dávku alebo nedostali žiadnu očkovaciu dávku, by mali dostať očkovanie proti osýpkam čo najskôr: Chýbajúca druhá očkovacia dávka alebo úplná základná imunizácia dvoma očkovacími dávkami sa vykoná s odstupom najmenej štyroch týždňov.

  • Pri práci v lekárskom alebo komunitnom prostredí sa vyžadujú dve očkovania proti osýpkam, ak neexistujú dôkazy o prekonaní osýpok.
  • Pre všetkých ostatných dospelých narodených po roku 1970 s nedostatočnou imunitou voči osýpkam sa odporúča jednorazové očkovanie proti osýpkam.

Kde sa vakcína podáva injekčne?

Očkovanie proti osýpkam: vedľajšie účinky

Ako každé očkovanie a akýkoľvek iný liek, aj očkovanie proti osýpkam – alebo presnejšie očkovanie MMR alebo MMRV – môže spôsobiť vedľajšie účinky, aj keď sa celkovo považuje za dobre tolerované. U niekoľkých očkovaných jedincov sa v dňoch po očkovaní rozvinú lokálne reakcie v mieste vpichu, ako je začervenanie, bolesť a opuch. Občas sa pozoruje opuch lymfatických uzlín v blízkosti miesta vpichu.

Občas sa vyvinie mierny opuch príušnej žľazy. Zriedkavo sa vyskytuje mierny opuch semenníkov alebo nepohodlie v kĺboch ​​(druhé sa uprednostňuje u dospievajúcich a dospelých).

Veľmi zriedkavými vedľajšími účinkami očkovania proti osýpkam (alebo očkovania MMR alebo MMRV) sú alergické reakcie a dlhotrvajúci zápal kĺbov.

Dojčatá a malé deti môžu mať zriedkavo febrilné kŕče ako súčasť zvýšenia teploty. Tieto zvyčajne nemajú žiadne následky. Riziko febrilných kŕčov je o niečo vyššie, ak lekári pri prvom očkovaní použijú namiesto vakcíny MMR vakcínu MMRV. Preto lekári často volia MMR vakcínu na prvý výstrel a vakcínu proti ovčím kiahňam podajú na iné miesto tela. Ďalšie očkovanie potom môže byť bez problémov podané vakcínou MMRV.

U dvoch až piatich zo 100 očkovaných osôb sa jeden až štyri týždne po očkovaní proti osýpkam vyskytnú takzvané osýpkové osýpky: vzhľadom pripomínajú skutočné osýpky, to znamená: u postihnutého sa objaví slabá vyrážka podobná osýpkam, často sprevádzaná horúčkou .

Žiadny autizmus kvôli očkovaniu MMR!

Štúdia publikovaná v roku 1998 s dvanástimi účastníkmi znepokojila populáciu na dlhý čas – a čiastočne aj dnes: Štúdia predpokladala možnú súvislosť medzi očkovaním MMR a autizmom.

Medzičasom je však známe, že v tom čase boli zámerne zverejnené nepravdivé a fiktívne výsledky – zodpovedný lekár prišiel o lekársku licenciu vo Veľkej Británii a zverejnená štúdia bola úplne zrušená.

Ako dlho trvá očkovanie proti osýpkam?

Odborníci predpokladajú, že efekt kompletnej základnej imunizácie – teda očkovania proti osýpkam dvakrát – pretrváva doživotne. Je možné, že množstvo určitých protilátok (imunoglobulín G, skrátene IgG) proti vírusom osýpok v krvi očkovanej osoby časom klesá. Podľa súčasných poznatkov to však nemá vplyv na ochranu očkovaním.

Potrebujem preočkovanie proti osýpkam?

Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že to ovplyvní imunizáciu populácie proti osýpkam. Podľa súčasných poznatkov teda nie je potrebné očkovanie proti osýpkam obnovovať.

Osýpky napriek očkovaniu

Okrem už spomínanej vakcíny proti osýpkam môžu ľudia v ojedinelých prípadoch dostať aj tie „skutočné“ osýpky po dvojnásobnom podaní vakcíny proti osýpkam. Vzhľadom na príčinu tohto javu lekári rozlišujú zlyhanie primárneho a sekundárneho očkovania.

Pri zlyhaní základného očkovania očkovanie proti osýpkam nevyvíja zamýšľaný ochranný účinok od začiatku. Asi u jedného až dvoch percent zaočkovaných dvojité očkovanie proti osýpkam nezaberá. To znamená, že postihnuté osoby nevytvárajú dostatočné množstvo protilátok proti vírusom osýpok.

U dojčiat to môžu byť aj materské protilátky. Tie kolujú v krvi dieťaťa a môžu tak interagovať s vakcínou proti osýpkam. V dôsledku toho nie je možné v zriedkavých prípadoch zabezpečiť ochranu vakcínou.

Nesprávne skladovanie alebo podávanie vakcíny môže tiež viesť k zlyhaniu základnej vakcíny.

Sekundárne zlyhanie očkovania

Postexpozičné očkovanie proti osýpkam

Odborníci odporúčajú toto postexpozičné aktívne očkovanie všetkým postihnutým osobám starším ako deväť mesiacov. V individuálnych prípadoch je možné skoršie očkovanie aj „off-label“ mimo schválený rozsah – vo veku XNUMX až XNUMX mesiacov. Postihnuté deti by aj potom mali dostať zvyčajné dve očkovania proti osýpkam. Toto je jediný spôsob, ako sa zvyčajne bezpečne dosiahne ochrana vakcínou.

Očkovanie proti osýpkam

Pasívne očkovanie po expozícii

Tehotné ženy a deti mladšie ako šesť mesiacov môžu po možnej infekcii osýpkami preventívne dostať aj pasívnu imunizáciu. Je to preto, že aktívne očkovanie proti osýpkam nie je povolené počas tehotenstva (žiadne živé vakcíny!) a nie je povolené pre deti mladšie ako šesť mesiacov.

Po pasívnej imunizácii (podanie imunoglobulínu) nie je následné očkovanie MMR alebo MMRV bezpečne účinné asi osem mesiacov!

Ďalšie informácie