Matrac | Cviky s plochým chrbtom

matrace

Typ matraca môže tiež ovplyvniť liečbu plochého chrbta. Kvôli sploštenej chrbtici je obzvlášť dôležité, aby bola celá chrbtica rovnomerne podopretá v polohe na chrbte. Chrbtica by si mala v zásade vždy zachovávať svoj prirodzený tvar, a to aj v bočnej polohe, a musí byť zodpovedajúcim spôsobom podopretá.

Najmä na boku je preto dôležité skontrolovať, do akej miery musí rameno a panva zapadnúť v individuálnej polohe, aby to bolo zabezpečené. Samozrejme, vždy to závisí od vášho fyzikálne a váha, a preto nie je všeobecne platná pre všetkých. Pri kúpe matraca je preto dôležité vyhľadať rozsiahlu radu a pri vyskúšaní si nechať skontrolovať správnu polohu chrbtice odborníkom.