Mangán: príznaky nedostatku

Znaky mangán nedostatok pozorovaný u pokusných zvierat - patrí sem spomalený alebo spomalený rast, zlá sexuálna alebo reprodukčná funkcia, abnormality kostnej kostry, porucha glukóza tolerancia a zhoršený metabolizmus lipidov.

Doteraz neboli u ľudí pozorované žiadne príznaky nedostatku, ktoré by sa dali jednoznačne pripísať a mangán deficit.
Pokiaľ ide o Spolkovú republiku Nemecko, neexistujú dôkazy o neprimeranom stave dodávok vo výške mangántj tj. štáty, ktoré majú nedostatok mangánu, nie sú v nemeckej populácii známe. [1]

Nedostatok mangánu sa u ľudí neočakáva kvôli jeho všadeprítomnému výskytu.

Literatúra

  1. Bundesinstitut für RisikobewertungVerwendung von Mineralstoffen in Lebensmitteln Toxikologische und ernährungsphysiologische AspekteA. Domke, R. Großklaus, B. Niemann, H. Przyrembel, K. Richter, E. Schmidt, A. Weißenborn, B. Wörner, R. Ziegenhagen (eds.), Ch. 16, s. 293-299, BfR-Wissenschaft 04/2004, Berlín (2004).
  2. Biesalski, HK; Köhrle, J .; Schümann, K., ch. 33, strany 233-234,
    in: vitamíny, stopové prvky a minerály.
    Georg Thieme Verlag; Stuttgart / New York 2002.