Lymphogranuloma Venereum: Lieková terapia

Terapeutické ciele

  • Eliminácia patogénov (sérotypy L1-L3 bakteriálnych druhov Chlamydia trachomatis).
  • Vyvarovanie sa komplikácií

Terapeutické odporúčania

  • Antibióza (antibiotikum terapie; látky prvej voľby v primárnom a sekundárnom štádiu ochorenia: Doxycyclin; azitromycín, V tehotenstva: erytromycín).
  • Trvanie liečby
    • Primárne a sekundárne: najmenej 3 týždne.
    • Terciárne štádium: antibiotická liečba prispôsobená prípadu niekoľko mesiacov.