Luteín: hodnotenie bezpečnosti

V roku 2011 EFSA zverejnil hodnotu prijateľného denného príjmu (ADI) pre luteín a hodnotu príjmu (úroveň bez pozorovaných nežiaducich účinkov, NOAEL), pri ktorej nepriaznivé účinky boli pozorované pri požití látky, v tomto prípade luteínu a jeho ekvivalentov. V tomto prípade NOAEL zodpovedá doteraz najvyššej hodnote testovanej.

ADI je 1 mg luteínu na kilogram telesnej hmotnosti. Pri tomto stanovení mal luteín vysoko koncentrovaný obsah karotenoidov z rastliny Tagetes erecta a ester obsah najmenej 60%. NOAEL stanovila EFSA na 1,000 538 mg luteínu na kg telesnej hmotnosti a na XNUMX mg ekvivalentov luteínu na kg telesnej hmotnosti.

Jedna štúdia ukázala, že príjem až 10 mg luteínu počas 3 mesiacov nespôsobil u ľudí vo veku 60 rokov a starších žiadne vedľajšie účinky. Vízia a pečeň funkcia zostala nezmenená a koncentrácie ďalších antioxidant vitamíny sa doplnením nezmenila.