Lupus Erythematosus: Diagnóza

Pretože príznaky systémové lupus erythematosus (SLE) môže byť obzvlášť rôznorodá, diagnostika lupusu často nie je ľahká. Nie je nezvyčajné, že ľudia postihnutí lupusom sú liečení ošetrujúcim lekárom primárnej starostlivosti alebo dokonca reumatológom na príznaky kĺbov dlhšiu dobu pred zvážením diagnózy lupusu. Pri diagnostike lupusu sa berú do úvahy rôzne parametre. Na stanovenie diagnózy lupusu a hodnotenie priebehu ochorenia je k dispozícii množstvo nástrojov.

Lupus: diagnóza vďaka kritériám ACR.

Americká akadémia reumatológie (ACR) stanovila na mnoho rokov súbor kritérií na diagnostiku lupusu. Patrí sem jedenásť kritérií - typické príznaky lupusu aj sťažnosti ako napr kožné zmeny a bolesť kĺbov ako aj laboratórne nálezy ako napr krv zmeny (znížený počet červených alebo biele krvinky or doštičky), istý autoprotilátky v krv (proti DNA, ribonukleoproteíny, fosfolipidy) a mikroskopicky (antinukleárne protilátky = ANA).

Ak sú prítomné štyri z jedenástich kritérií, diagnóza SLE sa považuje za pravdepodobnú (80 - 90 percent).

Diagnóza lupusu na základe indexov SLE.

Okrem široko používaného katalógu ACR existuje niekoľko ďalších zoznamov kritérií, ktoré možno použiť na stanovenie diagnózy a hodnotenie závažnosti ochorenia. To je zase potrebné na optimalizáciu lupusu terapie. Tieto indexy tiež hodnotia sťažnosti, výsledky vyšetrení a laboratórne hodnoty, niekedy aj osobitne podľa orgánových systémov.

Všetky majú výhody aj nevýhody. Niektorí napríklad neuvažujú o zhoršení už existujúcich symptómov, iní o subjektívnych sťažnostiach ako napr únavaa ešte iní nerozlišujú medzi miernymi príznakmi a zmenami orgánov. Niektoré sú na hodnotenie chorôb u detí vhodnejšie ako iné.

Tu sú najdôležitejšie indexy lupusu:

  • Meradlo systémovej aktivity lupusu (SLAM): škála s tromi úrovňami závažnosti.
  • Britská skupina pre hodnotenie lupusu (BILAG): stupnica so štyrmi úrovňami závažnosti.
  • systémová lupus erythematosus index aktivity choroby (SLEDAI).
  • Index poškodenia SLE
  • Európsky konsenzus Meranie aktivity lupusu (ECLAN).