Osamelosť: Čo pomáha?

Stručný prehľad: Osamelosť

 • Čo pomáha proti osamelosti? napr. starostlivosť o seba, štruktúrovanie každodenného života, zmysluplné zamestnanie, postupný kontakt s inými, psychologická pomoc v prípade potreby, lieky
 • Čo môže urobiť každý jednotlivec pre osamelých ľudí: venovať pozornosť iným ľuďom; najmä venovať čas a pozornosť starším, oslabeným alebo imobilným ľuďom vo vlastnom prostredí.
 • Odkiaľ pochádza samota? Zvyčajne z kombinácie viacerých faktorov, napr. určité povahové črty, nekvalitné sociálne väzby, zlé skúsenosti, sociálne okolnosti, kritické fázy života.
 • Môže osamelosť spôsobiť, že ľudia budú chorí? S chronickou osamelosťou, zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení, poruchami spánku, demenciou, depresiou, úzkosťou a obsedantno-kompulzívnymi poruchami a myšlienkami na samovraždu.

Čo pomáha proti osamelosti?

Môžu existovať rôzne spôsoby, ako sa dostať zo samoty, najmä v kombinácii. Nasledujúce kroky sú obzvlášť dôležité:

Starostlivosť o seba – znovuobjavenie radosti zo života

 • Urobte si radosť, splňte želanie.
 • Nájdite si záľubu, ktorá vás baví, alebo oživte zanedbávanú záľubu.
 • Starajte sa o seba a počúvajte svoje potreby.
 • Nezanedbávajte osobnú hygienu, zdravo sa stravujte a pravidelne cvičte na čerstvom vzduchu.
 • Stretnite sa s láskavosťou a súcitom. Začni sa mať rád.

To vám môže dodať kúsok vitality do vášho každodenného života bez toho, aby ste sa museli spoliehať na intenzívny kontakt zvonku.

Vytvorte štruktúru

Robte malé kroky, aby ste sa dostali do kontaktu s inými ľuďmi

Čo môžeš robiť, keď si sám? Po malých krokoch sa môžete pokúsiť dostať späť do kontaktu s ľuďmi. Najmä v korónovej kríze, kde sa má na určitý čas obmedziť priamy ľudský kontakt, môžete na boj so svojou osamelosťou dobre využiť možnosti technickej komunikácie:

Samozrejmosťou je aj možnosť virtuálneho stretávania sa s ľuďmi, na sociálnych sieťach či chatových skupinách si môžete vymieňať nápady s ľuďmi, ktorí zdieľajú vaše záujmy a koníčky. Najmä v časoch sebaizolácie je to veľmi užitočné.

Aj v koronakríze je napríklad dovolené usmievať sa na iných chodcov, keď idete na prechádzku. Ak sa vám úsmev vráti, môžete nabrať odvahu a začať rozhovor s ľuďmi z vášho každodenného života, ako sú vaši susedia – na schodisku alebo cez plot záhrady. Na začiatok vám často stačí pár slov.

 • Rovnako zmýšľajúcich ľudí môžete stretnúť napríklad na kurzoch v centre vzdelávania dospelých alebo v športových skupinách, naučiť sa nový jazyk alebo sa ďalej vzdelávať v oblasti svojho záujmu.
 • Prijať dobrovoľnícku pozíciu je dvojnásobne efektívne: zažijete uspokojujúci pocit potreby a pomoci druhým a zároveň môžete nadviazať nové kontakty.

získanie pomoci

Ak sa chcete niekomu zdôveriť a neviete, kam sa obrátiť, môžete začať zavolaním do telefonickej poradne. Nájdete tam ľudí, ktorí vás dokážu pozorne a aktívne počúvať a dajú vám cenné rady. Svojpomocné skupiny sú tiež dobrým miestom, kde začať.

Prekonanie osamelosti v starobe

Vo vyššom veku je tiež ťažšie nadväzovať nové kontakty, ťažšie vznikajú priateľstvá. Ale aj v tomto veku existujú spôsoby, ako sa spojiť s ostatnými:

 • Ak môžete, využite virtuálne príležitosti, ako sú chatové skupiny alebo stránky sociálnych sietí.
 • Zostaňte v kontakte alebo sa skontaktujte s mladšími príbuznými prostredníctvom služieb krátkych správ alebo videohovorov.
 • Ak je to možné, venujte sa svojim koníčkom alebo si nájdite nové.
 • Vzdelávajte sa ďalej, napr. so štúdiom v starobe alebo s jazykovým kurzom – medzitým existujú aj online ponuky.
 • Pomáhajú aj drobné aktivity: Navrhnite napríklad susedovi, aby ste išli spolu na prechádzku.
 • Využite stretnutia starších občanov vo vašej komunite.
 • Ak to váš fyzický stav dovoľuje, pridajte sa k turistickému krúžku alebo klubu.

Čo môže urobiť každý jednotlivec pre osamelých

Je dôležité, aby sme na seba dávali pozor. Nie každý človek, ktorý žije sám, mladý alebo starý, je osamelý. Ak sa však niekto sťažuje na osamelosť, musíme to brať vážne. Môže to byť varovný signál začínajúcej depresie. Potom by sme tu mali byť pre toho človeka a venovať mu čas.

Tip. Keď je opäť bezpečný priamy kontakt, mali by sme navštíviť našich starších, krehkých príbuzných a známych a venovať im trochu času.

Sprevádzajú ľudí napríklad k lekárovi, kaderníkovi, do lekárne či do banky a pomáhajú pri nákupoch. Okrem toho mnohé návštevnícke služby ponúkajú spoločné aktivity, ako sú prechádzky a exkurzie (napr. sprevádzanie na podujatiach, múzeách alebo kaviarňach). Mnohé združenia navštevujú aj starých, chorých a osamelých ľudí v nemocniciach či domovoch dôchodcov.

Osamelosť: príznaky

Definícia osamelosti je pocit vynechania, nedostatok spolupatričnosti a emocionálna izolácia. Typické pocity osamelosti zahŕňajú smútok, skľúčenosť, bezmocnosť, beznádej, nudu, vnútornú prázdnotu, sebaľútosť, túžbu a zúfalstvo.

Subjektívny pocit

Naopak, aj ľudia s mnohými sociálnymi kontaktmi v rodine, v práci, v škole alebo v sociálnych zariadeniach sa môžu cítiť osamelo.

Sociálne kontakty nám veľmi chýbali

Spoločné vlastnosti osamelých ľudí

Medzi spoločné črty osamelých ľudí patria:

 • Vidieť sa úplne inak, ako by ich opísali iní ľudia,
 • sú veľmi sebakritické
 • venovať viac pozornosti zlyhaniam ako úspechom,
 • ospravedlňujú sa defenzívne,
 • bojí sa odmietnutia,
 • devalvovať svoje náprotivky,
 • nadmerne sa prispôsobiť,
 • rýchlo sa stiahnuť do seba,
 • sú introvertní alebo majú menej rozvinuté sociálne zručnosti,

Tieto vlastnosti však nemusia nevyhnutne viesť k osamelosti! Kvalitatívne kvalitné sociálne prepojenia a podporné siete dokážu týchto ľudí zachytiť.

Naopak, ľudia s úplne inými charakterovými vlastnosťami sú často osamelí. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak im takéto siete chýbajú alebo majú drastické negatívne skúsenosti pri jednaní s inými ľuďmi.

Chronická osamelosť

Odkiaľ pochádza samota?

Osamelosť nemusí nevyhnutne nastať vtedy, keď dobrých sociálnych vzťahov ubúda alebo dokonca chýbajú. Niekomu stačí aj málo kontaktov.

Osamelosť vzniká vtedy, keď sme nedobrovoľne sami alebo máme pocit, že existujúce sociálne vzťahy a kontakty nestačia. Osamelí ľudia sa zároveň za svoju situáciu často hanbia, čo ich môže ešte viac dohnať k stiahnutiu sa a rezignácii.

Faktory, ktoré môžu spustiť osamelosť

Jednočlenné domácnosti

Starnutie spoločnosti

Vďaka našej dobrej lekárskej starostlivosti ľudia starnú a starnú. Zároveň klesá pôrodnosť a sobášnosť. Starší ľudia často nie sú nevyhnutne zapojení do rodiny, pretože príbuzní žijú napríklad v iných mestách alebo prikladajú malý význam blízkym rodinným kontaktom.

Navyše najmä v starobe chudoba či zdravotné problémy sťažujú osamelým ľuďom účasť na verejnom živote.

Zmenené komunikačné správanie

Komunikácia sa mení v dôsledku sociálnych médií. Niektorí ľudia aktívne komunikujú s virtuálnymi kontaktmi, ale ich priame kontakty so skutočnými ľuďmi sa v dôsledku toho často stratia.

Naopak, niektorí ľudia si cez internet nájdu nové kontakty, z ktorých sa v reálnom svete môžu vyvinúť milostné vzťahy, priateľstvá či profesionálne partnerstvá.

Iba deti

Nezamestnanosť alebo prechod na dôchodok (dôchodok).

Ak práca odpadne, kolegovia a štruktúrovaný denný režim zrazu chýbajú. Postihnutí sa zároveň musia finančne obmedzovať, preto sa ešte viac sťahujú. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k osamelosti.

Choroby

Najmä chronické ochorenia, rakovina, depresia, psychotické poruchy a demencia môžu spôsobiť, že sa postihnutí cítia osamelí.

Kritické fázy života

Zlé skúsenosti

V niektorých prípadoch je osamelosť aj sebaobranou, pretože ľudia majú zlé skúsenosti so spoločnosťou. Napríklad niekto, kto je šikanovaný, je na zozname úspešných šéfov (bossing) alebo má iné skúsenosti s vylúčením, sa môže stať osamelým.

Výnimočné okolnosti

Môže vám osamelosť spôsobiť ochorenie?

Chorobia ľudia zo samoty alebo môžu ľudia na samotu aj zomrieť? Faktom je, že chronicky osamelí ľudia majú vyššie riziko:

 • chronický stres
 • Kardiovaskulárne ochorenia
 • poruchy spánku
 • demencie
 • Depresia
 • úzkosť a obsedantno-kompulzívne poruchy
 • Samovražedné myšlienky

Ako ukazujú zdravotné údaje, osamelí ľudia tiež častejšie navštevujú lekára a sú častejšie v ústavnej liečbe – okrem iného kvôli psychosomatickým ochoreniam, ako sú bolesti chrbta.

Problémom sa stáva, keď je osamelosť sprevádzaná nehybnosťou, bezmocnosťou a sociálnou izoláciou, najmä medzi deťmi, staršími a zdravotne postihnutými ľuďmi. Potom môžu vzniknúť život ohrozujúce nedostatky starostlivosti.

Kedy by ste mali navštíviť lekára?

Tip: V čase koronakrízy mnohé kliniky, psychiatrické ambulancie a psychoterapeutické ambulancie ponúkajú telefonické a videokonzultácie alebo online intervencie ako alternatívu k priamemu rozhovoru.

čo robí lekár?

Potom bude lekár s vami spolupracovať, aby zistil, akú podporu potrebujete. Napríklad to už môže stačiť na lepšiu štruktúru vášho dňa – napríklad pomocou programov pod lekárskym dohľadom, ako je program „iFightDepression Program“, pomocou ktorého sa môžete sami spravovať cez internet a bezplatne.

Ak je osamelosť spojená s duševnými chorobami, ako je depresia, úzkosť alebo obsedantno-kompulzívna porucha, lekár môže predpísať aj vhodné lieky (napr. antidepresíva).

Zabráňte osamelosti

Stabilné a dôveryhodné sociálne vzťahy sú najlepšou ochranou duševného a fyzického zdravia.