Leptospiróza (Weilova choroba): test a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Malý krvný obraz [trombocytopénia; pokles v doštičky/ krvné doštičky].
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo PCT (prokalcitonín).
  • Pečeň parametre - alanín aminotransferáza (ALT, GPT), aspartátaminotransferáza (AST, GOT), glutamát dehydrogenáza (GLDH) a gama-glutamyltransferáza (gama-GT, GGT), alkalická fosfatáza, bilirubín.
  • Obličkové parametre - močovina, kreatinínu, cystatín C or klírens kreatinínu, Ak je to nevyhnutné.
  • Parametre koagulácie - PTT, rýchle
  • Krv kultúr (metódou voľby je priama detekcia patogénov).
  • V prípade potreby detekcia AK (mikroaglutinačný test): Leptospira canicola; Leptospira grippotyphosa, Leptospira icterohemorrhagiae; Leptospira sejroe; Jaskyňa Leptospirovej protilátky proti Weilovej chorobe: krížové reakcie medzi rôznymi sérovarmi.
  • V prípade potreby PCR (polymerázová reťazová reakcia) z krv/ moč / alkohol / tkanivo.

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.