Leptospiróza (Weilova choroba): Lieková terapia

Terapeutické ciele

  • Eliminácia patogénov
  • Vyvarovanie sa komplikácií

Terapeutické odporúčania

  • Nie je jasné, či antibiotikum terapie je účinný, pretože orgánové prejavy sú v zásade dôsledkom imunitnej odpovede.
  • Ak sa podáva antibiotická liečba, mala by sa začať čo najskôr, ako je to možné!
  • Výber antibiotík podľa závažnosti chorobného procesu:
  • Trvanie terapie je v každom prípade 7 dní.
  • Jaskyňa (Pozor)! Môže dôjsť k Jarisch-Herxheimerovej reakcii (reakcia tela na endotoxíny (bakteriálne toxíny), ktoré sú produkované terapiesúvisiaci rozpad veľkého množstva patogénov a viesť k prepusteniu zápalových poslov; trvanie: jeden až niekoľko dní) v priebehu niekoľkých hodín po začiatku liečby, ktorá sa lieči symptomaticky.
  • V závislosti od závažnosti ochorenia sa musia liečiť ďalšie orgánové systémy.
  • Pozri tiež časť „Ďalšia terapia“.