LDL cholesterol: Čo znamená vaša laboratórna hodnota

Čo je LDL cholesterol?

LDL cholesterol je lipoproteín, teda zlúčenina tukov (ako je cholesterol) a bielkovín. Len v takejto zlúčenine môžu byť vo vode nerozpustné látky, ako sú estery cholesterolu, transportované v prevažne vodnej krvi. Ďalšie lipoproteíny zahŕňajú HDL cholesterol a VLDL cholesterol. Ten je prekurzorom LDL.

Pečeň spočiatku produkuje VLDL (lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou), ktorý je nabitý cholesterolom a inými tukmi (triglyceridmi). Prostredníctvom rozkladu triglyceridov určitými enzýmami a zmenami v štruktúre lipoproteínu sa LDL cholesterol produkuje prostredníctvom medzistupňa (IDL). Jeho úlohou je transportovať cholesterol z pečene do buniek tela. Tieto bunky potrebujú cholesterol na stavbu bunkovej membrány a na produkciu rôznych hormónov (ako je estrogén).

Normálne bunky regulujú vychytávanie cholesterolu tým, že v prípade prebytku už na svojom povrchu nevystavujú receptory pre jeho vychytávanie. Zároveň je inhibovaná tvorba cholesterolu v pečeni, ak je hladina cholesterolu v krvi dostatočná.

Familiárna hypercholesterolémia je na druhej strane spôsobená poruchou LDL receptora. Postihnutí majú málo alebo žiadne funkčné štruktúry LDL receptorov. V dôsledku toho sa ateroskleróza rozvinie v detstve a sekundárne symptómy, ako je ischemická choroba srdca, sa rozvinú oveľa skôr ako zvyčajne.

Kedy sa stanovuje LDL cholesterol?

Hodnota LDL cholesterolu je obzvlášť dôležitá, ak chce lekár posúdiť riziko aterosklerózy. Toto zohráva osobitnú úlohu, ak pacienti už trpia príznakmi kardiovaskulárneho ochorenia, ako je koronárna choroba srdca. Hodnota LDL sa zisťuje aj pri podozrení na lipometabolickú poruchu alebo pri monitorovaní úspešnosti liečby na zníženie lipidov (napr. diéta alebo lieky).

Krvné hodnoty – LDL

Na stanovenie LDL cholesterolu lekár odoberie pacientovi krvné vzorky. Pacient by mal byť počas prvého testu nalačno, ale mal by sa zdržať konzumácie nadmerne mastných jedál a pitia alkoholu, najmä v dňoch predtým. V súčasnosti mnohé laboratóriá dokážu určiť aj LDL bez ohľadu na to, či pacient hladuje alebo nie. Preto už pacienti nemusia držať pôst kvôli následným kontrolám.

Ak však existujú rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, LDL cholesterol by mal byť ešte nižší, a to menej ako 100 mg/dl (alebo aspoň zvýšený LDL by mal byť znížený aspoň o polovicu). Ak už pacienti trpia napríklad ischemickou chorobou srdca, odborníci odporúčajú hladinu LDL cholesterolu pod 70 mg/dl.

Pomer LDL/HDL môže byť užitočný aj pri hodnotení rizika artériosklerózy pacienta: Čím viac LDL cholesterolu a čím menej HDL cholesterolu niekto má, tým vyšší je kvocient a naopak.

U ľudí, ktorí nemajú žiadne iné rizikové faktory pre artériosklerózu (napríklad vysoký krvný tlak), by mal byť pomer LDL/HDL nižší ako štyri. Naopak, pomer pod tri sa odporúča pre ľudí s takýmito ďalšími rizikovými faktormi a pomer pod dva pre ľudí, ktorí už napríklad artériosklerózu majú.

Pomer LDL/HDL v súčasnosti stratil časť svojho významu, pokiaľ ide o odhad kardiovaskulárneho rizika. Extrémne vysoké hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu (nad cca 90 mg/dl) zjavne predstavujú zvýšené riziko artériosklerózy. Pre HDL cholesterol teda neplatí: čím viac, tým lepšie.

LDL cholesterol u detí a dospievajúcich

U malých detí sa v závislosti od veku považujú za prijateľné nasledujúce hodnoty LDL cholesterolu:

hodnota LDL

1-3 rokov

<90 mg / dl

4-7 rokov

<100 mg / dl

8-19 rokov

<110 mg / dl

Pre staršie deti a dospievajúcich platí aj toto: Hladiny LDL cholesterolu kolíšu viac ako u dospelých. Mení sa fyzickým vývojom. Hladiny LDL stúpajú najmä v prvých troch rokoch a ku koncu puberty. Dievčatá majú vo všeobecnosti o niečo viac LDL cholesterolu v krvi ako chlapci v rovnakom veku.

Kedy je LDL cholesterol príliš nízky?

LDL cholesterol je nízky len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Štúdie tiež ukázali, že aj pri veľmi nízkych hladinách je stále dostatok rezerv napríklad na produkciu hormónov. Príčinou nízkej hladiny môže byť podvýživa, hoci v priemyselných krajinách je to veľmi zriedkavé. Ďalšími možnými príčinami nízkeho LDL cholesterolu (alebo aspoň pridružených ochorení) sú

 • Metabolické poruchy
 • Závažné ochorenia (rakovina, závažné infekcie)
 • Hyperaktívna štítna žľaza (hypertyreóza)
 • Slabosť pečene
 • operácie
 • Predávkovanie liekmi na zníženie cholesterolu
 • Duševná choroba

Kedy je LDL cholesterol príliš vysoký?

Sekundárna hypercholesterolémia je na druhej strane zvyčajne výsledkom nezdravého životného štýlu s príliš malou fyzickou aktivitou a zvýšeným príjmom kalórií a tukov. Ďalšie možné príčiny sú

 • Diabetes mellitus
 • Nedostatočná činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza)
 • Porucha funkcie obličiek
 • Chronické ochorenia pečene alebo žlčových ciest
 • Anorexia (mechanizmus nie je jasný)

Tehotenstvo môže tiež viesť k zvýšeniu hladín LDL. To isté platí pre niektoré lieky, najmä pohlavné hormóny alebo niektoré lieky proti HIV.

Ako môžem znížiť LDL cholesterol?

Ak je LDL cholesterol príliš vysoký, zvyčajne je potrebné konať. Výsledná a progresívna artérioskleróza je dôležitým rizikovým faktorom pre rozvoj ďalších ochorení: Zvyšujúca sa vaskulárna nepriechodnosť znamená, že telesné tkanivá sú zásobované čoraz menej vitálnou krvou a kyslíkom. Možnými následkami sú poruchy krvného obehu, ako je ischemická choroba srdca, ktorá môže viesť k infarktu. Avšak artérioskleróza má vážne následky aj v iných častiach tela, ako je mozog (mŕtvica) alebo nohy (okluzívne ochorenie periférnych artérií, PAOD).