Zranenia kolena: Anamnéza

história medicíny (anamnéza pacienta) predstavuje dôležitú zložku v diagnostike poranenia kolena.

Rodinná história

 • Vyskytujú sa vo vašej rodine časté ochorenia kostí / kĺbov?

Sociálne dejiny

 • Aká je tvoja profesia?

prúd história medicíny/ systémová anamnéza (somatické a psychologické ťažkosti).

 • Máte bolesti? Ak áno, kedy nastanú bolesti?
 • Kde je lokalizovaná bolesť?
 • Máte nejaké funkčné obmedzenie kolena?
 • Popíšte prosím podrobne priebeh nehody!
  • Rotácia kolena?
  • Sily v smere osi spoja zvnútra smerom von?
  • Sily v smere osi spoja zvonka dovnútra?
  • Priama akcia súpera?

Vegetatívna anamnéza vrátane výživovej anamnézy.

 • Venujete sa športu? Ak áno, ktoré športové disciplíny a ako často týždenne?

Vlastná anamnéza vrátane anamnézy liekov.

 • Predchádzajúce stavy (úrazy, choroby kostí / kĺbov).
 • operácie
 • Alergie
 • História liekov