Zranenia kolena: laboratórny test

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny preoteín) - pre podozrenie artritída.