Zranenia kolena: lieková terapia

Terapeutický cieľ

Zmiernenie bolesti

Terapeutické odporúčania

  • Analgézia (úľava od bolesti) počas diagnostiky až do definitívnej liečby podľa stupňovacej schémy WHO:
    • Neopioidné analgetikum (paracetamol, agent prvej línie).
    • Opioidné analgetikum s nízkou účinnosťou (napr. tramadol) + neopioidné analgetikum.
    • Vysokoúčinné opioidné analgetikum (napr. morfium) + neopioidné analgetikum.
  • tetanus profylaxia - pri úrazoch.
  • Pozri tiež časť „Chirurgické terapie”A„ Iná terapia ”.