Transplantácia obličiek: Fakty, dôvody a postup

Kedy potrebujete transplantáciu obličky?

Transplantácia obličky je niekedy jedinou šancou na prežitie pre pacientov so zlyhaním obličiek. Párový orgán je totiž životne dôležitý: Obličky vylučujú splodiny metabolizmu a telu cudzie látky. Regulujú tiež vodnú rovnováhu tela a produkujú hormóny. Rôzne ochorenia môžu viesť k nezvratnému zlyhaniu obličiek:

  • diabetes mellitus
  • opakovaný zápal obličkovej panvičky
  • scvrknutá oblička, napríklad v dôsledku dlhodobého užívania liekov proti bolesti
  • cystická choroba obličiek (cystické obličky – genetické ochorenie, pri ktorom sa v obličkách tvoria dutiny naplnené tekutinou)
  • zadržiavanie moču v obličkách s poškodením tkaniva
  • Zápal obličkových teliesok (glomerulonefritída)
  • Poškodenie obličiek v dôsledku vysokého krvného tlaku (nefroskleróza)

Prvá transplantácia obličky bola vykonaná v USA v roku 1954.

Živé darovanie obličiek

Väčšina transplantácií orgánov (napríklad srdca, pľúc alebo rohovky) pochádza od zosnulých jedincov. Oblička je výnimkou: Pretože aj zdravý človek môže darovať jednu zo svojich dvoch obličiek pacientovi s obličkami. V súčasnosti asi 25 percent všetkých darcovských obličiek v Nemecku pochádza od živých ľudí. Ukázalo sa, že oblička od žijúceho darcu funguje lepšie a dlhšie ako oblička od zosnulej osoby. Je to spôsobené okrem iného aj tým, že transplantácia obličky sa dá presnejšie naplánovať a príjemca má na orgán kratšiu čakaciu dobu.

Na čo sa musím po transplantácii obličky starať?

Po transplantácii obličky sa o vás budú starať v transplantačnom centre jeden až dva týždne, pokiaľ nenastanú žiadne problémy. Počas tejto doby lekár prispôsobí potrebnú imunosupresívnu terapiu vašim individuálnym potrebám: Budete potrebovať celoživotné lieky, ktoré potláčajú imunitný systém (imunosupresíva), aby cudzí orgán neodmietol. Dávkovanie týchto liekov sa volí tak, aby sa dosiahol čo najlepší účinok s čo najmenším počtom vedľajších účinkov.

Imunosupresívna liečba nie je potrebná iba v prípade, ak darcom a príjemcom obličky sú jednovaječné dvojčatá.

Vo väčšine prípadov transplantovaná oblička okamžite produkuje moč. V niektorých prípadoch však trvá určitý čas, kým sa transplantovaná oblička spamätá zo zákroku a obnoví svoju funkciu. Dovtedy je nevyhnutná dialyzačná liečba.

Transplantácia obličiek: priemerná dĺžka života a šance na úspech

Podľa celoeurópskej štúdie s údajmi z rokov 100 až 88 zo 75 transplantovaných obličiek 1990 stále funguje rok po zákroku a 2019 po piatich rokoch.

Šanca na úspešnú transplantáciu obličky je teda vo všeobecnosti celkom dobrá – transplantovaná oblička plní svoju úlohu v „cudzom“ tele v priemere asi 15 rokov. V individuálnych prípadoch však môže byť prognóza rôzna – závisí napríklad od celkového zdravotného stavu pacienta, základného ochorenia, pre ktoré bola transplantácia obličky nevyhnutná, a prípadných sekundárnych či sprievodných ochorení.

Len čo transplantovaná oblička už nemôže vykonávať svoju prácu, pacient bude opäť potrebovať dialýzu; potom môže byť potrebná nová transplantácia obličky.