Obličková insuficiencia (slabosť obličiek)

Stručný prehľad

  • Renálna insuficiencia – definícia: Pri renálnej insuficiencii (slabosť obličiek, zlyhanie obličiek) majú obličky obmedzenú alebo žiadnu schopnosť vylučovať močové látky – t.j. látky (ako je močovina), ktoré sa musia neustále vylučovať močom, pretože inak hrozí riziko poškodenie zdravia.
  • Formy ochorenia: akútne zlyhanie obličiek (náhly nástup, potenciálne reverzibilné) a chronické zlyhanie obličiek (postupný nástup, zvyčajne progresívny, nie je reverzibilný, ale môže sa v prípade potreby spomaliť).
  • Príčiny: Pri náhlom zlyhaní obličiek, napr. nehody, popáleniny, zápaly, infekcie, srdcové zlyhanie, nádory, obličkové kamene, lieky. V prípade chronickej slabosti obličiek, napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, cysty na obličkách, zápaly, lieky.
  • Liečba: V závislosti od príčiny a závažnosti renálnej insuficiencie. Liečba príčiny a existujúcich rizikových faktorov (ako je vysoký krvný tlak), regulácia rovnováhy tekutín, acidobázickej a elektrolytovej rovnováhy, vyhýbanie sa liekom, ktoré poškodzujú obličky, v prípade potreby dialýza alebo transplantácia obličky. Okrem toho, diétne odporúčania.

Čo je renálna insuficiencia?

Pri renálnej insuficiencii (slabosť obličiek, zlyhanie obličiek) už obličky nemôžu vykonávať svoju hlavnú funkciu, alebo ju môžu vykonávať len obmedzene. Tá spočíva v neustálom filtrovaní a čistení krvi – teda odfiltrovaní prebytočnej vody, minerálov a produktov látkovej premeny a ich vylúčení ako moč.

Čo sa stane pri zlyhaní obličiek?

Keď už obličky nedokážu filtrovať krv (dostatočne), v tele sa hromadia močové látky. Ide o konečné produkty metabolizmu, ktoré sa musia vylučovať močom, ako je močovina, kyselina močová a kreatinín.

Okrem toho sa pri renálnej insuficiencii v tele hromadí aj voda a minerály. Okrem iného to môže spôsobiť opuch tkaniva (edém) a srdcové arytmie (v dôsledku príliš veľkého množstva draslíka). Ďalším dôsledkom môže byť metabolická acidóza (metabolicky „kyslá“ krv) pri renálnej insuficiencii.

Renálna insuficiencia - akútna alebo chronická

Lekári hovoria o akútnej renálnej insuficiencii, keď funkcia obličiek akútne klesá, t.j. v krátkom čase. Táto strata funkcie je potenciálne reverzibilná. Viac sa o tom dočítate v článku Akútne zlyhanie obličiek.

Pri chronickom zlyhaní obličiek funkcia obličiek postupne a trvalo klesá. Viac informácií o tejto forme poškodenia obličiek nájdete v článku Chronické zlyhanie obličiek.

Je zlyhanie obličiek liečiteľné?

Ak sa „zlyhanie obličiek“ správne vzťahuje na konečné štádium chronickej renálnej insuficiencie, odpoveď znie nie (v zmysle chorých obličiek). Poškodenie obličiek je tu také rozsiahle, že pacienti sú odkázaní na dialýzu („vymývanie krvi“), aby prežili – alebo na novú obličku (transplantácia obličky).

Ani v skorších štádiách nie je chronické zlyhanie obličiek liečiteľné v tom zmysle, že už zničené obličkové tkanivo znovu získa svoju funkčnú kapacitu. Pri včasnej a správnej liečbe však ochorenie ani neprejde do finálneho štádia (alebo aspoň len veľmi pomaly).

Akútne zlyhanie obličiek sa na druhej strane môže vyliečiť: Ak sa rýchlo lieči, funkcia obličiek sa zvyčajne úplne obnoví. U malej časti pacientov však zostáva chronické zlyhanie obličiek. Bez liečby je zlyhanie obličiek zvyčajne smrteľné.

Jednoznačná odpoveď na túto otázku nie je možná. V podstate:

Dialýza môže byť život zachraňujúca v prípadoch vážneho poškodenia obličiek. Priemerná dĺžka života chronicky dialyzovaných pacientov je však výrazne znížená (v porovnaní s bežnou populáciou rovnakého veku).

Situácia je obzvlášť kritická, ak sú prítomné aj sprievodné ochorenia, ako je cukrovka alebo srdcová nedostatočnosť. Iné faktory, ako je vek pacienta, tiež ovplyvňujú rozsah skrátenia dĺžky života v prípade zlyhania obličiek.

Prognóza vyzerá lepšie, keď pacienti s ťažkým ochorením obličiek dostanú darcovskú obličku: Majú výrazne vyššiu dĺžku života po transplantácii obličky ako dialyzovaní pacienti.

Prečítajte si viac o očakávanej dĺžke života ľudí s chronickým zlyhaním obličiek tu.

Ako dochádza k zlyhaniu obličiek?

Najmä u starých a slabých ľudí je akútne zlyhanie obličiek často spôsobené tým, že pijú príliš málo, takže telo sa vysušuje (dehydratácia). Náhle zlyhanie obličiek môžu spustiť aj niektoré lieky, infekcie, neinfekčné zápaly obličiek, nádory alebo srdcové zlyhanie.

Viac o príčinách akútneho zlyhania obličiek sa dozviete tu.

Chronické zlyhanie obličiek je veľmi často spôsobené cukrovkou. Trvalo zvýšené hladiny glukózy v krvi poškodzujú obličkové telieska (glomeruly), t.j. filtračné jednotky obličiek. Táto forma poškodenia obličiek sa nazýva „diabetická nefropatia“.

Dlhodobo vysoký krvný tlak tiež často chronicky poškodzuje obličky. Medzi ďalšie možné príčiny patrí zápal obličiek a cystická choroba obličiek (zvyčajne vrodená tvorba početných dutín (cyst) naplnených tekutinou v obličkách).

Renálna insuficiencia: príznaky

Akútne zlyhanie obličiek sa často prejavuje len nešpecifickými príznakmi, ako je rýchla únavnosť. Najvýraznejším príznakom môže byť aj zníženie množstva moču. Nie vždy sa to však deje. Niektorí postihnutí jedinci dokonca vylučujú nadmerné množstvo moču (polyúria).

Chronická slabosť obličiek spočiatku nevykazuje žiadne príznaky. Až s progresiou poškodenia obličiek sa postupne objavujú príznaky ochorenia, napríklad slabosť, svrbenie, špinavožlté sfarbenie kože (farba pokožky café-au-lait) a zápach vydychovaného vzduchu, kože a potu podobný moču (uremický fetor).

Ak obličky vylučujú príliš málo vody, zvyčajne sa hromadí v tkanivách. Výsledkom je napríklad zadržiavanie vody (edém) v nohách. Avšak „nadmerná hydratácia“ môže postihnúť aj pľúca (pľúcny edém).

Prečítajte si viac o príznakoch zhoršenej funkcie obličiek v článku Zlyhanie obličiek – príznaky.

Renálna insuficiencia: Diagnóza

Diagnóza začína podrobnou diskusiou medzi lekárom a pacientom s cieľom získať anamnézu. Okrem iného sa lekár pýta, aké sťažnosti má pacient a ako dlho existujú. Pýta sa aj na základné ochorenia (napríklad vysoký krvný tlak) a lieky, ktoré pacient užíva.

Po rozhovore o anamnéze nasleduje fyzické vyšetrenie a testy krvi a moču. Krvné hodnoty relevantné pre renálnu insuficienciu zahŕňajú kreatinín, močovinu a klírens kreatinínu. Tieto hodnoty obličiek poskytujú lekárovi údaj o tom, do akej miery je funkcia obličiek narušená.

Informatívna je aj detekcia zvýšeného množstva bielkovín v moči (proteinúria). Často signalizuje renálnu insuficienciu, ale môže mať aj iné príčiny.

Viac o vyšetreniach a diagnostike akútneho zlyhania obličiek sa dozviete tu. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o hodnotení chronického zlyhania obličiek, čítajte ďalej tu.

Renálne zlyhanie: štádiá

Akútne zlyhanie obličiek možno rozdeliť okrem iného do štyroch štádií priebehu ochorenia: Začína fázou poškodenia (počiatočná fáza), ktorá trvá len hodiny až dni, a končí fázou zotavenia. Počas toho posledného sa funkcia obličiek viac-menej obnoví, čo môže trvať až dva roky. Akútne zlyhanie obličiek je navyše rozdelené do troch štádií v závislosti od rozsahu hodnôt obličiek a výdaja moču.

Viac o štádiách a fázach progresie akútneho zlyhania obličiek nájdete tu.

Viac o rôznych stupňoch závažnosti chronického zlyhania obličiek sa dočítate v článku Zlyhanie obličiek – štádiá.

Renálna insuficiencia: Liečba

Liečba renálnej insuficiencie závisí od príčiny a závažnosti stavu.

Pri akejkoľvek forme renálnej insuficiencie lekári sledujú a regulujú acidobázickú a elektrolytovú rovnováhu (elektrolyty = krvné soli). Na tento účel môžu predpisovať lieky. Takzvané diuretiká („tablety na odvodnenie“) sú niekedy potrebné, aby sa postihnutí mohli stále dostatočne vymočiť a odstrániť „toxíny“.

Dôležité je vyhýbať sa aj liekom, ktoré poškodzujú obličky pri renálnej insuficiencii alebo ich užívať len opatrne a v znížených dávkach. Napríklad pri ťažkej renálnej insuficiencii sa nesmie užívať známy liek proti bolesti a antipyretikum ibuprofén.

Najlepšie je užívať lieky až po konzultácii s lekárom.

Viac o liečbe akútneho zlyhania obličiek si môžete prečítať tu. O tom, ako sa lieči chronické zlyhanie obličiek, si môžete prečítať tu.

Renálna insuficiencia: Výživa

Pacienti s renálnou insuficienciou môžu tiež sami niečo urobiť, aby uvoľnili záťaž na obličky a zlepšili ich celkový stav. Napríklad je dôležité dávať si pozor na vlastný príjem bielkovín a kalórií. Zhoršená funkcia obličiek môže viesť k zvýšenému odbúravaniu bielkovín a poruchám metabolizmu tukov.

Ľudia s chronickou renálnou insuficienciou by mali konzumovať potraviny, ktoré obsahujú veľa fosfátov, či už prirodzene alebo ako prísadu, s mierou. Patria sem orechy, vnútornosti, celozrnné pečivo, mlieko, tavený syr a niektoré druhy údenín.

Špeciálne odporúčania platia aj pre pacientov so zlyhaním obličiek, ktorí sú na dialýze.

Viac o tejto téme si môžete prečítať v článku Výživa pri zlyhaní obličiek.