Skúška J2: Načasovanie, postup a význam

Čo je vyšetrenie J2?

Vyšetrenie J2 sa vykonáva vo veku 16 až 17 rokov. Zahŕňa celkové fyzikálne vyšetrenie, ale aj podrobnú konzultáciu. Niektorí tínedžeri sa cítia pohodlnejšie pri rozhovore s lekárom sami – nemusia so sebou brať rodičov na vyšetrenie k lekárovi. Keďže ide o doplnkovú preventívnu prehliadku, nie všetky zdravotné poisťovne hradia náklady na vyšetrenie J2.

J2 vyšetrenie: postup

Najprv lekár vyšetrí celkový zdravotný stav dospievajúceho: Zmeria výšku a hmotnosť, vypočuje srdce a pľúca a prehmatá brušnú stenu. Rovnako ako pri prvej dorasteneckej prehliadke sa robí aj vyšetrenie sluchu a zraku, rozbor krvi a moču a vyšetrenie na posturálne chyby a chybné polohy chodidiel. Dôležitou súčasťou vyšetrenia J2 je aj hĺbková konzultácia rôznych tém, ktoré sú v tomto veku obzvlášť dôležité:

  • Výživa, cvičenie a prevencia cukrovky
  • Rodina a okruh priateľov
  • Sexualita a puberta
  • Výber kariéry

Aký význam má vyšetrenie J2?

Vyšetrenie J2 ponúka adolescentovi poslednú možnosť získať radu a nechať sa vyšetriť pred vstupom do dospelosti. Konzultácia s lekárom je obzvlášť dôležitá a môže poskytnúť mladému človeku kompetentné odpovede na dôležité otázky, ako aj informácie o prevencii chorôb a významne tak prispieť k jeho samostatnosti.

Ak presnejšia diagnostika alergie potvrdí intoleranciu, lekár počas vyšetrenia J2 upozorní dospievajúceho aj na obmedzenia súvisiace s alergiou pri výbere povolania.