Platí sa spinálna gymnastika z pokladne? | Gymnastika chrbtice

Platí sa spinálna gymnastika z pokladne?

V programe verejnosti zdravie poistenie je bežnou praxou podporovať preventívne kurzy podporujúce zdravie alebo ich úplne financovať. To však platí, iba ak sa pacient kurzu zúčastňoval pravidelne a kurz spĺňa všeobecné podmienky uznávaného preventívneho kurzu, napríklad spinálnej gymnastiky. Informujte sa! Niektoré vhodnosť štúdiá nadviazali spoluprácu s určitými zdravie poisťovacie spoločnosti a spätné kurzy alebo členstvo je možné v prípade potreby hradiť pomerne.

Pilates

Pilates je forma gymnastiky, ktorú obvykle pozná zdravie poisťovne. Posilňujete svoje imunitný systém, Vaša dýchanie a predovšetkým svalov celého tela. Platí to rovnako ako pre spinálnu gymnastiku, že pri splnení určitých podmienok môže zdravotná poisťovňa uhradiť náklady na Pilates samozrejme proporčne alebo úplne. Základným predpokladom je opäť pravidelná účasť a napríklad príslušné školenie inštruktora kurzu.

Fyzioterapia pri bolestiach chrbta

Ak problémy pacienta nemožno vyriešiť skupinovou terapiou, ak je pre optimálnu liečbu nevyhnutná individuálna liečba, alebo pri iných indikáciách, napríklad po úraze alebo chirurgickom zákroku, má pacient chrbát. bolesť je predpísaná fyzioterapia. Tu je možné riešiť problémy pacienta individuálne pomocou terapeutických techník alebo aktívnym cvičením, podobne ako pri spinálnej gymnastike. Pri liečbe sa používajú: Podrobné informácie o tejto téme nájdete v článkoch:

  • Techniky manuálnej terapie na mobilizáciu kĺbov
  • Masáže alebo trenie na ošetrenie mäkkých tkanív, ako sú svaly
  • Fyzioterapia proti bolesti chrbta
  • Bolesť chrbta - nie so silným chrbtom