Je konzumácia mušlí vždy bezpečná?

Tradičné odporúčanie, aby sa mušle konzumovali iba mesiace, s písmenom „R“, má tradičné pozadie. V našich zemepisných šírkach sú mušle v sezóne od septembra do apríla a sú ponúkané hlavne z nemeckej a holandskej úrody. K otrave mäkkýšov dochádza iba v horúcich mesiacoch (bez písmena „R“), pretože v týchto mesiacoch kvitnú riasy a počas kvitnutia produkujú toxíny.

Toxíny v riasach

Prostredníctvom filtračných procesov slávky absorbujú toxíny z rias spolu s voda. Toxíny sa tak môžu hromadiť v mäkkýšoch v nebezpečných koncentráciách. Tento proces sa nazýva otrava mäkkýšov a odráža sa v populárnej múdrosti. Ďalej v minulosti prevládali horšie podmienky skladovania a prepravy, ktoré boli pravdepodobnejšie viesť kaziť. Bolo teda logické vyhnúť sa mäkkýšom počas horúcich mesiacov.

Celoročná kontrola

Komplexné právne predpisy EÚ dnes zabezpečujú, aby boli počas celého roka obe pobrežné škôlky kontrolované, pokiaľ ide o riasy a baktériea všetky pobrežné oblasti súvisiace s lovom mušlí sú kontrolované prostredníctvom systému včasného varovania pred toxínmi z rias.

V čistiacich a baliacich strediskách sa mušle uvoľnia na konzumáciu až po skontrolovaní bezpečnosti. To do značnej miery vylučuje možnosť zdravie sú nepriaznivo ovplyvnené toxínmi z rias a škodlivými látkami baktérie.

Základné informácie

V minulosti malo pravidlo „R“ zmysel, pretože kvitnú toxíny z rias, ktoré často viesť otravy mäkkýšov boli veľkým problémom. Tento prírodný jav sa vyskytuje iba v letných mesiacoch, pretože v zime nedochádza k kvitnutiu rias a tvorbe toxínov.

Slávky prostredníctvom svojej filtračnej činnosti - modrá slávka filtruje až 2 litre voda za hodinu - absorbujte spolu s vodou vysoko toxické riasové toxíny pancierových bičíkových rias. To môže mať za následok nebezpečné koncentrácie toxínov v slávke, čo znemožňuje jej konzumáciu.

V dnešnej dobe je riziko otravy mäkkýšov toxínmi z rias alebo bakteriálnym znehodnotením počas teplého obdobia veľmi nízke. Zozbierané mušle sa skladujú v špeciálnych nádobách morská voda oddiely na pobreží, ktoré sa nazývajú mokré sklady, až kým nebudú prepravené. Tu dochádza k prirodzenému čisteniu, keď mušle vylučujú piesok a iné nečistoty. Navyše moderný distribúcia metódy umožňujú uzavreté studený reťaz. Mušle napriek tomu patria medzi potraviny rýchlo sa kaziace a spotrebitelia by si mali byť vedomí niekoľkých vecí, keď si ich kupujú a pripravujú doma.

Tipy pre spotrebiteľov

  • V prípade potreby sa zdržte stravovania v lete (jún, júl, august), pretože sa v tomto období vyskytujú mušle a ich klávesy môžu byť ovplyvnené.
  • Čerstvo zakúpené mušle sa skladujú v chlade a konzumujú sa najneskôr nasledujúci deň.
  • Na prípravu používajte iba uzavreté mušle a po nich konzumujte iba otvorené mušle varenie.