Jód: Situácia v zásobovaní

V Národnom prieskume výživy II (NVS II, 2008) bolo skúmané stravovacie správanie obyvateľstva pre Nemecko a bolo preukázané, ako to ovplyvňuje priemerný denný príjem živín pomocou makro- a mikroživín (životne dôležitých látok).

Ako základ pre hodnotenie prísunu živín sa používajú odporúčania pre príjem (referenčné hodnoty DA-CH) Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE). Porovnanie príjmu živín stanovené v NVS II s odporúčaniami DGE ukazuje, pre ktoré mikroživiny (životne dôležité látky) existuje v Nemecku častý nedostatočný prísun.

Pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodávok, je možné konštatovať:

  • Bez použitia jodidovanej kuchynskej soli nedosahuje 96% mužov a 97% žien odporúčanie DGE na denný príjem pre jód.
  • Za predpokladu, že sa vo všetkých receptoch a zmesiach používa jodizovaná kuchynská soľ, 28% mužov a 53% žien stále nedosahuje odporúčanie pre jód sania.
  • Dá sa predpokladať, že skutočný jód príjem v nemeckej populácii sa pohybuje medzi hodnotami bez a s ohľadom na jodidovanú kuchynskú soľ.
  • Najhoršie zásobovaní muži nemali (berúc do úvahy príjem jódu prostredníctvom jodidovanej kuchynskej soli) 74 µg jódu. To zodpovedá dennému deficitu 37% odporúčaného príjmu.
  • Najhoršie zásobované ženy nemajú (berúc do úvahy príjem jódu prostredníctvom jodidovanej kuchynskej soli) 109 µg jódu. To zodpovedá dennému deficitu 55% odporúčaného príjmu.
  • Tehotné ženy majú dennú nadmernú potrebu 30 µg jódu v porovnaní s netehotnými ženami. Podľa toho majú najhoršie zásobované tehotné ženy deficit 139 µg jódu denne.
  • Dojčiace ženy majú dennú nadmernú potrebu 60 µg jódu v porovnaní s nedojčiacimi ženami. Podľa toho majú najhoršie zásobované dojčiace ženy deficit 169 µg jódu denne.

Pretože odporúčania týkajúce sa príjmu DGE sú založené na potrebách zdravých ľudí a ľudí s normálnou hmotnosťou, môže byť nad odporúčanými dávkami DGE ďalšia individuálna požiadavka (napr. Náležitá strava, spotreba stimulantov, dlhodobá medikácia atď.).