Nedostatočná plodová voda: Čo to znamená

Amniotický vak: dôležitý biotop

Nenarodené dieťa nájde všetky podmienky pre zdravý vývoj vo svojom biotope, v plodových obaloch. Patrí sem predovšetkým plodová voda, z ktorej môže získavať dôležité látky pre svoj vývoj. Navyše plodová voda umožňuje dieťaťu voľný pohyb. To mu umožňuje budovať svaly a rásť rovnomerne.

V priebehu tehotenstva matka aj dieťa produkuje plodovú vodu a absorbuje použitú plodovú vodu. Tieto výmeny sú regulované rôznymi mechanizmami. Ide napríklad o materskú placentu, ale aj obličky plodu, pľúca, ústa či nos. Menšie poruchy preto rýchlo spôsobujú nerovnováhu, ktorá sa prejaví ako príliš veľa plodovej vody (polyhydramnión) alebo príliš málo plodovej vody (oligohydramnion).

Spúšťa príliš málo plodovej vody

Ak amniotický vak tehotnej ženy obsahuje príliš málo plodovej vody, sú možné tieto príčiny:

  • funkčná slabosť placenty (placentárna nedostatočnosť)
  • Choroby fetálneho obličkového systému
  • vysoký krvný tlak u matky alebo dieťaťa
  • predčasné pretrhnutie membrán
  • nedostatočný rast dieťaťa
  • vrodené genetické chyby
  • Transfúzny syndróm pri tehotenstve dvojčiat, keď deti zdieľajú rovnakú placentu, ale každé má svoj vlastný plodový vak: Nerovnomerná výmena krvi medzi deťmi môže viesť k tomu, že jedno dvojča je nedostatočne zásobené a „pláva“ v príliš malom množstve plodovej vody.

Ako lekár zistí príliš málo plodovej vody?

Lekár môže určiť, či je príliš málo plodovej vody počas rutinných ultrazvukových vyšetrení. Väčšinou na to stačí jeho vycvičené oko. Jeho podozrenie môžu podčiarknuť nasledujúce hodnoty z rôznych meraní:

  • Index plodovej vody (hodnoty pod päť centimetrov)
  • Dvojpriemerová zásobáreň plodovej vody (hodnoty menšie ako 15 štvorcových centimetrov).

Príliš málo plodovej vody: Nebezpečenstvo

Ak plodový vak obsahuje príliš málo plodovej vody, môže to ohroziť nenarodené dieťa. Znížené množstvo plodovej vody totiž môže spôsobiť, že dieťatko bude pri narodení nezvyčajne malé. Ak je za znížené množstvo plodovej vody zodpovedná placentárna dysfunkcia, najhorším scenárom môže byť úmrtie dojčiat okolo pôrodu.

Okrem toho príliš málo plodovej vody zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pupočná šnúra zachytí. Potom bude dieťatku dodávané príliš málo kyslíka a iných životne dôležitých látok. Stláčanie pupočnej šnúry pred pôrodom alebo počas neho preto prináša veľké riziká. Je bežnejšie, že nenarodené dieťa vylučuje a vdychuje stolicu (= mekónium) ešte v maternici alebo počas pôrodu (= aspirácia mekónia). To zhoršuje jeho dýchanie a môže mať ďalšie vážne následky.

Nie je dôvod na paniku

Napriek popísaným možným nebezpečenstvám zvyčajne nie je dôvod na obavy tehotných žien s príliš malým množstvom plodovej vody. Často postačuje infúzia roztoku podobného plodovej vode do plodového vaku. Ak je tehotenstvo už v pokročilom štádiu alebo termín pôrodu uplynul, možno zvážiť medikamentóznu indukciu pôrodu – v prípade potreby cisárskym rezom.

Záver teda znie: príliš málo plodovej vody predstavuje určité nebezpečenstvo, ale moderná medicína teraz dokáže veľa, aby zabránila poškodeniu matky a dieťaťa.