Incisional Hernia (Scar Hernia): Test a diagnostika

Diagnóza incíznej hernie (jazvovej hernie) sa robí na základe anamnézy a fyzické vyšetrenie.

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenieatď. - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky

  • Malý krvný obraz
  • Diferenciálny krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).