Incisional Hernia (Scar Hernia): Chirurgická terapia

Podľa súčasnej doktríny by sa mala operovať incizná kýla (jazvová kýla).

Chirurgický zákrok na incisionálnu kýlu je možné vykonať ako konvenčnú otvorenú chirurgiu alebo laparoskopicky (pomocou laparoskopia).

Chirurgické postupy

  • Liečba priamym stehom; indikácia: menšie kýly jazvy (<2-4 cm).
  • Implantácia syntetickej sieťky (otvorená alebo laparoskopická technika).
    • Poloha podložnej siete (retromuskulárna / zadná k svalu).
    • Poloha podložnej siete (preperitoneálna / pred pobrušnice).

Pooperačné komplikácie a recidíva (recidíva choroby) závisia od veľkosti herniálneho otvoru.

Miera komplikácií súvisiacich so sieťkou je priamo úmerná veľkosti implantovanej sieťky.

Približne 10 - 14 dní po operácii je možné obnovenie bežných fyzických činností, ako sú domáce práce, ľahké záhradníctvo, bicyklovanie a šoférovanie. Zdvíhanie závaží nad 10 kg by sa malo robiť najskôr po 6 týždňoch.

Pooperačne sa odporúča nosiť brušný obväz asi 6 týždňov. To sa už dá vynechať v noci dva týždne po operácii.