Incisional Hernia (Scar Hernia): Prevencia

Aby sa zabránilo incizálnej hernii (kýla jazvy), je potrebné venovať pozornosť redukcii jednotlivca rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

 • Spotreba stimulantov
  • Tabak (fajčenie)
 • Fyzická aktivita
  • Ťažká fyzická práca
 • podváha (znížené výživové a všeobecné stav).
 • Nadváha (BMI ≥ 25; obezita).

Chirurgické opatrenia na profylaxiu incisionálnej hernie.

 • Kontinuálne celovrstvové zatváranie brušnej steny.
 • Pomer dĺžka vlákna k dĺžke rany: minimálne 4: 1 [nepretržitý steh je lepší ako steh s jedným gombíkom].
 • Zabránenie nadmernému napätiu stehu
 • Zabránenie sekundárnemu krvácaniu
 • Zabránenie infekciám rán