Incizívna kýla (jazva kýla): Alebo niečo iné? Odlišná diagnóza

Muskuloskeletálny systém a spojivové tkanivo (M00 - M99).

  • Rektálna diastáza - oddelenie priamky brušné svaly (Mm. Recti abdominis) v oblasti linea alba (zvislý steh) spojivové tkanivo v strede brucha; siaha od processus xiphoideus (spodná časť hrudná kosť) na symfýzu pubickú (pubitickú symfýzu)); Hernia jazvy po DD po ​​strednej laparotómii (rez pozdĺžne v strede brucha).