Incizná kýla (jazvová kýla): diagnostické testy

Diagnóza incíznej hernie (jazvovej hernie) sa robí na základe anamnézy a fyzické vyšetrenie.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostikaa povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - pre odlišná diagnóza.

  • Ultrazvuk brušnej dutiny (ultrazvukové vyšetrenie brušných orgánov) - na vizualizáciu postihnutých štruktúr [detekcia fasciálnej medzery (diferenciálna diagnostika rectus diastasis), vizualizácia obsahu hernie, zväčšenie objemu obsahu hernie a otvoru hernie v kontexte dynamické vyšetrenia, Valsalvov test na stlačenie (synonymum: Valsalvov manéver)]
  • Počítačová tomografia (CT) brucha (CT brucha) (postup zobrazovacieho rezu (Röntgen obrázky z rôznych smerov s počítačovým vyhodnotením)) - v prípade nejasností ultrazvuk nálezy alebo komplikované kýly alebo chyby veľkej brušnej steny.
  • Magnetická rezonancia (MRI) brucha (brušná MRI) (počítačom podporované prierezové zobrazovanie (pomocou magnetických polí, to znamená bez röntgenových lúčov); zvlášť vhodné na zobrazenie poranenia mäkkých tkanív) - nejasné ultrazvuk nálezy alebo komplikované kýly alebo chyby veľkej brušnej steny.