Incisional Hernia (Scar Hernia): Komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť incisionálna kýla (jazvová kýla):

Koža a subkutánne (L00-L99).

  • Kožné lézie nad herniálnym vakom

ústa, pažerák (potravinová trubica), žalúdoka črevá (M00-M67; M90-M93).

  • Inflammatio herniae (zápal hernie).
  • Ileus (nepriechodnosť čriev)
  • Väzenie - uväznenie hernie s rizikom smrti zachytených tkanív.
  • Opakovanie kýly jazvy (recidíva kýly jazvy).

Muskuloskeletálny systém a spojivové tkanivo (M00 - M99).

ďalej

  • Podmienečne práceneschopný
  • Sociálne vylúčenie