Incisional Hernia (Scar Hernia): Klasifikácia

Klasifikácia incisionálnych hernií

Typ Rozsah kýlovej medzery v úrovni fascie: Kýlová medzera v cm. Viditeľnosť, typ nálezu, reponibilita (uvedenie do normálnej polohy).
I <2 cm Ťažko viditeľné, keď stojí alebo leží; sonografický (ultrazvuk) alebo palpačné (palpačné) nálezy.
II <4 cm Viditeľné ako výstupok v stoji, ploché alebo spontánne zmenšiteľné v ľahu
IIb <4 cm Neredukovateľné ani manuálnou redukciou
III > 4 cm Viditeľné ako výstupok v stoji, ploché alebo spontánne zmenšiteľné v ľahu
IV > 4 cm Viditeľné v stoji a v ľahu, redukcia nie je spontánna
IVb > 4 cm Neredukovateľné ani manuálnou redukciou
V Celkový defekt brušnej steny, obludná vyvýšenosť v stoji a ležiacej polohe