Impingement syndróm: Definícia, formy

Stručný prehľad

 • Definícia: zachytenie tkaniva v zúženom kĺbovom priestore; trvalé obmedzenie pohyblivosti
 • Formy: Primárny impingement syndróm založený na zmene štruktúry kostí; sekundárny impingement syndróm spustený iným ochorením alebo poranením
 • Diagnóza: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, zobrazovacie postupy (röntgen, MRI, ultrazvuk)
 • Liečba: V závislosti od typu a závažnosti impingementu konzervatívna terapia (fyzioterapia, lieky proti bolesti) alebo chirurgický zákrok
 • Symptómy: Bolesť v postihnutom kĺbe; z dlhodobého hľadiska je často obmedzená pohyblivosť; kĺb, ako aj okolité tkanivo sú čiastočne poškodené
 • Príčiny a rizikové faktory: Kostné zmeny alebo poranenia kĺbu; k rozvoju ochorenia často prispieva aj extrémny stres
 • Priebeh ochorenia a prognóza: Závisí od typu nárazu a typu liečby; možné vážnejšie poškodenie kĺbov

Čo je to nárazový syndróm?

Impingement syndróm sa prejavuje väčšinou v ramennom kĺbe. Postihuje asi desať percent populácie, mužov a ženy vo veku okolo 50 rokov približne rovnako často. Impingement syndróm sa často vyskytuje aj v bedrovom kĺbe. Zriedkavejšie pacienti trpia impingement syndrómom členkového kĺbu.

Viac o tejto téme si môžete prečítať v našich článkoch Impingement – ​​Rameno a Impingement – ​​Hip.

Formy impingement syndrómu

Impingement syndróm ramena možno rozdeliť do dvoch foriem v závislosti od toho, ktoré štruktúry sú stlačené:

Primárny výstupný impingement syndróm je spôsobený zmenou kostných štruktúr, ako je kostná ostroha alebo nadmerne naklonená kostná strecha.

Sekundárny non-outlet impingement syndróm je výsledkom iného stavu alebo poranenia, ktoré zmenšuje kĺbový priestor. Patrí sem napríklad zápal burzy (burzitída) a poškodenie šliach či svalov.

Správna osoba, na ktorú sa treba obrátiť v prípade podozrenia na impingement syndróm, je špecialista na ortopédiu a úrazovú chirurgiu. Už podrobný popis vašich príznakov poskytuje lekárovi cenné informácie o vašom aktuálnom zdravotnom stave. Lekár vám položí napríklad nasledujúce otázky:

 • Spomínate si na silné napätie alebo zranenie v čase, keď bolesť začala?
 • Je bolesť tupá a vyžaruje z kĺbu?
 • Zintenzívňuje sa bolesť v noci alebo keď ležíte na postihnutej strane?
 • Máte obmedzený rozsah pohybu v postihnutom kĺbe?

Röntgenové vyšetrenie postihnutého kĺbu, ultrazvukové vyšetrenie (sonografia) a magnetická rezonancia (MRI) podporujú spoľahlivú diagnózu.

Röntgenové vyšetrenie

Röntgenové vyšetrenie je diagnostickým nástrojom prvej voľby pri impingement syndróme. Ak váš ošetrujúci ortopéd nemá vlastné röntgenové zariadenie, odporučí vás do rádiologickej ambulancie a následne s vami prediskutuje nálezy. Na röntgene možno zistiť typické kostné štrukturálne zmeny.

Ultrazvuk (sonografia)

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI)

Magnetická rezonancia (MRI) je oveľa lepšia ako ultrazvukové vyšetrenia, pretože umožňuje oveľa presnejšie zobrazenie mäkkých tkanív (svalov, šliach, burzy). Veľmi presne sú znázornené aj vydutiny chrupaviek a kostí. Snímka MRI sa preto vždy robí pred akýmkoľvek plánovaným chirurgickým zákrokom na rekonštrukciu kĺbu, aby sa stanovila spoľahlivá diagnóza.

Okrem toho dobrý prehľadový obraz mäkkých tkanív umožňuje presnejšie plánovanie chirurgického zákroku.

Vyžaduje si náraz operáciu?

Konzervatívna terapia

V počiatočných štádiách sa pozornosť sústreďuje na takzvanú konzervatívnu terapiu. Ak je to možné, šetrí sa postihnutý kĺb a do veľkej miery sa vyhýbajú stresovým faktorom zvyšujúcim bolesť (šport, fyzicky namáhavá práca).

Protizápalové lieky proti bolesti (ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová) zvyčajne zmierňujú bolesť, ale neovplyvňujú vyvolávajúcu príčinu.

Fyzioterapia zvyčajne tiež pomáha zmierniť bolesť. V niektorých prípadoch sú tieto opatrenia (najmä pri náraze do ramena) dostatočné na to, aby umožnili pacientom žiť život väčšinou bez symptómov bez operácie.

Kauzálna terapia

Impingement syndróm – Artroskopia

Artroskopia je minimálne invazívna chirurgická metóda, pri ktorej sa do kĺbu cez dva až tri malé rezy v koži zavedie kamera s integrovaným zdrojom svetla a špeciálne chirurgické nástroje. Táto chirurgická metóda umožňuje lekárovi preskúmať kĺb, či nie je poškodený a získať prehľad o celom kĺbe.

Často nasleduje priamo chirurgická liečba, počas ktorej sa odbrúsia všetky kostné výbežky, ktoré obmedzujú voľnosť pohybu kĺbu. Ak je už poškodenie chrupavky prítomné, lekár zvyčajne odstráni aj toto.

V pokročilých štádiách impingement syndrómu sú niekedy už šľachy natrhnuté: pri artroskopii sa dajú zošiť a zrekonštruovať. Kožné rezy sa potom zašijú niekoľkými stehmi a zanechajú oveľa diskrétnejšie jazvy ako otvorená operácia.

Impingement syndróm nemôže byť nevyhnutne „vytrénovaný“. V závislosti od závažnosti a typu impingementu je však možné zabrániť ďalšiemu poškodeniu kĺbu a znížiť bolesť. Nechajte fyzioterapeuta, aby vám ukázal cvičenia na posilnenie svalov. Posilňovanie tých svalov, ktoré sú potrebné na rotáciu kĺbu smerom von (externé rotátory), by malo byť určite zamerané na impingement bedrového kĺbu.

Vonkajšie rotátory pomáhajú efektívne zväčšovať kĺbový priestor. Dôležitý je aj strečing príslušných svalov. Okrem toho by sa cvičenia na budovanie svalov určite mali vykonávať po operácii, aby sa zabránilo svalovej atrofii.

Aké sú príznaky impingement syndrómu?

Symptómy v ramennom kĺbe

Keď sa v ramennom kĺbe vyskytne impingement syndróm, pacienti hlásia akútny nástup bolesti v počiatočných štádiách, ktorý je v pokoji diskrétny a zosilňuje sa pri námahe (najmä pri činnostiach nad hlavou). Pacienti často špecifikujú spúšťaciu situáciu (námaha, vystavenie chladu, úraz). Bolesť je popisovaná ako hlboká v kĺbe a často sa v noci zintenzívňuje, takže ležanie na postihnutej strane je takmer nemožné.

Symptómy v bedrovom kĺbe

Impingement syndróm často vykazuje veľmi zákerný nástup príznakov v bedrovom kĺbe. Spočiatku sa bolesť bedrového kĺbu vyskytuje len sporadicky a pacient ju často popisuje ako bolesť v slabinách. Bolesť sa však pri fyzickej aktivite zintenzívňuje a potom často vyžaruje do stehna. Vo väčšine prípadov sa zintenzívňujú, keď je noha, ktorá je ohnutá o 90 stupňov, otočená dovnútra (vnútorná rotácia s 90 stupňovou flexiou).

Príčiny a rizikové faktory

Impingement syndróm má niekoľko príčin. Tie sa delia na kostné štrukturálne zmeny a tiež poškodenia mäkkých tkanív (svaly, šľachy, burza). Riziko impingement syndrómu sa zvyšuje s vekom, hoci bedrový impingement syndróm sa niekedy vyskytuje aj u mladých športovcov v dôsledku zvýšeného namáhania pohyblivých kĺbov.

Impingement syndróm ramena: Príčiny

Pri impingement syndróme ramena je zúženie kĺbovej štrbiny výsledkom buď kostných zmien akromia alebo poškodenia okolitých mäkkých tkanív.

Takzvaný syndróm výstupného nárazového ramena je výsledkom zúženia subakromiálneho priestoru v dôsledku kostných zmien v ramene, ako je opotrebovanie kĺbov (osteoartritída).

Na druhej strane syndróm non-outlet impingement ramena je spôsobený poškodením okolitých mäkkých tkanív. Zápal burzy (bursitis subacromialis) často spôsobuje opuch a tým zužuje kĺbovú štrbinu.

Impingement syndróm bedrového kĺbu: Príčiny.

Vo väčšine prípadov je impingement syndróm bedra výsledkom deformácie acetabula. Acetabulum je súčasťou panvovej kosti a predstavuje jamkovitú jamku, ktorá spolu s hlavicou stehennej kosti tvorí bedrový kĺb.

Keď sa na okraji acetabula alebo hlavice stehennej kosti vytvoria kostné ostrohy (deformácia zhryzu), často dochádza k bolestivému obmedzeniu pohybu, najmä pri otáčaní dovnútra (vnútorná rotácia) a pri ohýbaní (flexii) bedrového kĺbu. Ku kostným zmenám dochádza napríklad v dôsledku zvýšenej fyzickej námahy, preto mladí športovci častejšie trpia syndrómom bedrového nárazu.

Priebeh ochorenia a prognóza

Impingement syndróm vedie častejšie k zápalu a známkam opotrebovania, ak je tesnosť silná. Okrem toho s pokračujúcou kompresiou nervov a šliach sa zvyšuje riziko roztrhnutia a odumretia tkaniva (nekrózy).

Príliš dlhá imobilizácia aj operácia prinášajú riziko stuhnutia kĺbov. Aj po úspešnej operácii impingement syndrómu by pacienti mali následne vykonávať fyzioterapeutické cvičenia.

Impingement syndrómu sa nedá úplne zabrániť, ale odporúča sa všeobecná kondícia a pravidelné cvičenie na vyrovnanie záťaže kĺbov a ich pohyblivosť.

Má tiež zmysel upraviť pracovnú stanicu stola, aby sa umožnilo lepšie držanie tela.