Imunoglobulín G (IgG): Čo znamená laboratórna hodnota

Aké sú funkcie imunoglobulínu G?

Imunoglobulín G je dôležitou zložkou špecifického imunitného systému. Viaže antigény (charakteristické povrchové štruktúry) patogénov a tým ich označuje pre určité biele krvinky (leukocyty). Tie následne pohltia a eliminujú patogén.

Okrem toho IgG podporuje komplementový systém, ktorý iniciuje rozklad (lýzu) patogénov.

Normálne hodnoty pre imunoglobulín G

Hladiny IgG sa merajú v krvnom sére. U dospelých sa za normu považujú hodnoty medzi 700 a 1600 mg/dl.

U detí sú normálne hodnoty závislé od veku.

Kedy je imunoglobulín G znížený?

V niektorých prípadoch je nedostatok IgG vrodený. Vo väčšine prípadov sú redukované aj ostatné triedy protilátok, takže hovoríme o agamaglobulinémii (neschopnosť tvoriť protilátky).

 • Poškodenie obličiek (nefrotický syndróm)
 • strata bielkovín cez črevo v súvislosti s vodnatou hnačkou (exsudatívna enteropatia)
 • ťažké popáleniny

Znížená produkcia IgG môže byť spôsobená okrem iného nasledujúcimi príčinami:

 • Vírusové infekcie
 • Liečenie ožiarením @
 • Chemoterapia
 • Liečba imunosupresívami (lieky, ktoré potláčajú imunitný systém)

Aké príznaky spôsobuje nedostatok IgG?

Čo robiť v prípade zníženého IgG?

Choroby z nedostatku protilátok môžu viesť k závažným infekciám, a preto sú veľmi nebezpečné, ak sa neliečia. Preto je dobré, ak ich lekár rozpozná a lieči už v ranom štádiu.

Kedy je imunoglobulín G zvýšený?

IgG môže byť zvýšený pri nasledujúcich ochoreniach:

 • akútne a chronické infekcie
 • rakoviny, ako je plazmocytóm (mnohopočetný myelóm)
 • Autoimunitné ochorenia, ako je reumatoidná artritída
 • Choroby pečene: Zápal pečene (hepatitída) a cirhóza pečene

Cielená liečba takýchto ochorení často tiež normalizuje hladiny imunoglobulínu G v krvi.