Imobilizácia: Stabilizácia zranených častí tela

Stručný prehľad

  • Čo znamená imobilizácia? Na odpruženie alebo stabilizáciu poranenej časti tela s cieľom zabrániť alebo minimalizovať (bolestivé) pohyby.
  • Takto funguje imobilizácia: Ochranná poloha zraneného je podporovaná alebo stabilizovaná pomocou tlmenia. V závislosti od postihnutej časti tela môžu byť týmito „stabilizátormi“ prikrývka, trojuholníková tkanina alebo časti oblečenia.
  • V ktorých prípadoch? Pri zlomeninách kostí, poraneniach kĺbov a v prípade potreby aj uhryznutí hadom.
  • Riziká: (Neúmyselný) pohyb pri čalúnení môže zhoršiť zranenie. V prípade poranení lebky a chrbtice buďte obzvlášť opatrní a vyhýbajte sa akémukoľvek pohybu poranenej oblasti tela.

Opatrnosť.

  • Zlomeniny kostí a poranenia kĺbov sú pre laikov ťažko rozlíšiteľné. Pri imobilizácii to však nevadí – postup je v oboch prípadoch rovnaký.
  • Ako prvá pomoc pohybujte zranenou časťou tela čo najmenej, aby ste pacienta ušetrili zbytočnej bolesti a nezhoršili zranenie.
  • Otvorené zlomeniny prekryte sterilným obväzom.

Ako funguje imobilizácia?

V prípade zlomeniny alebo poranenia kĺbu postihnutý väčšinou intuitívne zaujme ochranný postoj, v ktorom jeho bolesť trochu ustúpi. Znehybnením môžete ako lekár prvej pomoci podporiť tento ochranný postoj a zabrániť mimovoľným pohybom.

Takto postupujete:

  1. Upokojte postihnutého a porozprávajte sa s ním. Opýtajte sa, kde a akú bolesť prežíva a v ktorej polohe ho poranená časť tela najmenej bolí.
  2. Poranenú časť tela v tejto polohe stabilizujte mäkkou podložkou. Napríklad v prípade zlomeniny nohy to môže byť prikrývka umiestnená okolo nohy pod chodidlom a držaná na mieste (nie príliš tesne) pomocou obväzov, trojuholníkových uterákov atď. Na vykĺbené rameno môžete použiť rameno. obväz s trojuholníkovou látkou omotanou okolo predlaktia (prevlečte dva konce okolo krku, pravý a ľavý, a zauzlite ich na zátylku).
  3. Otvorené rany a zlomeniny zakryte sterilným obväzom, aby ste predišli infekcii.

Kedy robím imobilizáciu?

Imobilizácia je potrebná pri niekoľkých typoch zranení:

Zlomeniny kostí

Hoci sú naše kosti mimoriadne robustné, môžu sa pri vystavení vonkajšej sile alebo nadmernej záťaži (napríklad pri športe) zlomiť. Zlomeninu spoznáme okrem iného podľa toho, že postihnutá časť tela je bolestivá a opuchnutá, môže sa nezvyčajne hýbať alebo má zlé postavenie. Pri otvorenej zlomenine sú viditeľné aj časti kosti – prerušené nadložné tkanivo (koža, svaly a pod.).

Zranenia kĺbov

Kĺb môže vyskočiť z objímky v dôsledku vonkajšej sily (napr. nárazu alebo ťahu) – dva kĺbové povrchy sa oddelia a nevrátia sa do svojej pôvodnej polohy, keď sila ustane. Okrem toho môže dôjsť k natrhnutiu väzov alebo poškodeniu kĺbového puzdra. Medzi typické príznaky poranenia kĺbu patrí silná bolesť pri pohybe, ako aj tlaku, nezvyčajná poloha alebo pohyblivosť kĺbu, modriny a opuch.

Uhryznutie hadom

Namiesto toho v prípade uhryznutia hadom znehybnite postihnutú časť tela a dopravte zraneného čo najskôr k lekárovi (alebo zalarmujte záchrannú službu).

Riziká spojené s imobilizáciou

Ako prvý zasahujúci by ste mali pri imobilizácii vždy postupovať veľmi opatrne. Akýkoľvek (neúmyselný) pohyb poranenej časti tela totiž môže pacientovi spôsobiť veľkú bolesť a prípadne zranenie aj zhoršiť.

Obzvlášť opatrní by ste mali byť pri poraneniach chrbtice a hlavy: V takýchto prípadoch je najlepšie s pacientom vôbec nehýbať – pokiaľ nie je ohrozený život zraneného na mieste nehody vplyvom okolia, napríklad kvôli budove stropu nad ním hrozí zrútenie.