Implantácia ICD: Definícia, aplikácia, postup

Aká je hodnota pH?

Hodnota pH je definovaná množstvom kladne nabitých vodíkových iónov (H+ iónov) v roztoku. Presne povedané, zodpovedá zápornému dekadickému logaritmu koncentrácie iónov H+. Dá sa určiť pre akýkoľvek roztok a poskytuje informácie o kyslosti.

Hodnota pH: kyslé alebo zásadité?

Hovorí sa, že kyslé pH v krvi existuje pri hodnotách nižších ako 7.36. Keď má krv také nízke pH, lekár hovorí o prekyslení krvi (acidóza). Hodnota pH 7.44 alebo viac sa považuje za zásaditú. Potom je prítomná alkalóza. Referenčné rozmedzie hodnoty pH v krvi je preto veľmi úzke a pripúšťa len minimálne odchýlky.

Kontrola hodnoty pH

Je dôležité, aby pH zostalo neutrálne – inak dôjde k alkalóze alebo acidóze, ktoré môžu byť život ohrozujúce. Aby sa tomu zabránilo, telo má rôzne nárazníkové systémy.

Ďalšími systémami sú proteínové a fosfátové pufrové systémy.

Kedy určujete hodnotu pH?

Lekár zisťuje hodnotu pH v krvi pri podozrení na poruchu acidobázickej rovnováhy. Vzorka krvi môže pochádzať buď zo žily alebo tepny. Medzi indikácie zmeny pH patria bolesti hlavy, tras, delírium a zahmlené vedomie.

V klinickej praxi lekár zvyčajne určuje pH krvi počas analýzy krvných plynov. Je to užitočné a potrebné pri:

 • pľúcna dysfunkcia, poruchy dýchania
 • ťažké obehové poruchy (šok)
 • metabolické vykoľajenia
 • strata endogénnych kyselín alebo zásad (napríklad v prípade vracania alebo hnačky)
 • otrávení
 • slabosť obličiek (renálna insuficiencia)
 • vysoká horúčka
 • sepsa („otrava krvi“)

Hodnota pH: Tabuľka s normálnymi hodnotami

Normálna hodnota

Hodnota pH: krv

Dospelí a deti: 7.36 až 7.44

Novorodenci: 7.2 až 7.38

Hodnota pH: žalúdočná šťava

2,0

Hodnota pH: Moč

5.0 na 7.0

Hodnota pH: Sliny

7.0 na 7.1

Kedy je hodnota pH v krvi príliš nízka?

K respiračnej acidóze dochádza, keď je v tele veľa oxidu uhličitého (CO2). Stáva sa to napríklad u pacientov trpiacich chronickými pľúcnymi ochoreniami.

Pri metabolickej acidóze je problémom znížená koncentrácia bikarbonátov. Možné príčiny sú:

 • Nedostatok inzulínu pri diabetes mellitus
 • Nedostatok vitamínu B1
 • Otras
 • Alkoholizmus
 • Otrávení
 • hnačka alebo zneužívanie laxatív

Kedy je pH v krvi príliš vysoké?

Keď je pH zvýšené, nazýva sa to alkalóza. To znamená, že pH je zásadité. Variácia do 7.5 znamená miernu alkalózu. pH 7.6 alebo vyššie znamená ťažkú, život ohrozujúcu alkalózu. Opäť sa metabolická forma odlišuje od respiračnej formy:

Metabolická alkalóza je výsledkom straty kyselín alebo prísunu zásad. Strata kyseliny môže nastať napríklad pri dlhotrvajúcom vracaní alebo liečbe diuretikami (odvodňovačmi). Nadmerný príjem bázy spočíva v nadmernom podávaní zásaditých (zásaditých) látok ako je citrát alebo hydrogenuhličitan sodný.

Čo robiť pri zmene pH krvi?

Terapia zmien pH závisí od príčiny. Preto ho musí najprv určiť lekár. Na určenie mechanizmu poruchy pH hodnotí hodnoty hydrogénuhličitanu a oxidu uhličitého namerané v analýze krvných plynov. Ak je pH výrazne zmenené, tj ak dôjde k vážnemu vykoľajeniu, lekár sa musí o pacienta postarať na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Hodnota pH: moč

pH moču sa dá pomerne jednoducho určiť bežným testovacím prúžkom moču. Zmenené hodnoty môžu naznačovať ochorenie, napríklad infekciu močových ciest.

Hodnota pH (moč): Acidóza

Ak je hodnota pH v moči nižšia ako normálne, označuje sa to ako acidóza alebo acidotický moč. Vyskytuje sa okrem iného v:

 • vysoká horúčka
 • dna
 • metabolická alebo respiračná acidóza
 • strava veľmi bohatá na mäso
 • brať určité lieky

pH (moč): alkalizácia

Hodnota pH (moč): Tehotenstvo

Tehotné ženy majú zvýšené riziko infekcií močových ciest. Aj preto sa pri pravidelných prenatálnych vyšetreniach testuje moč testovacím prúžkom. Ak je pH moču nápadné, lekár môže okamžite začať špecifickú liečbu patogénu, napríklad antibiotikami.