Ako liečiť trombózu

Ak je podozrenie na trombóza sa potvrdí, musí sa liečba vykonať čo najskôr. Je to preto, že ak krv zrazenina sa oddeľuje od steny cievy (embólia), môže cestovať krvným obehom do pravej strany srdce a odtiaľ do pľúcna cirkulácia. Ak upcháva pľúca tepna tam pľúcna embólia dôjde, čo môže byť v najhoršom prípade smrteľné. Navyše, trombóza môže spôsobiť žilovú slabosť ako neskorý následok.

Terapia trombózy: antikoagulácia a trombolýza.

Najčastejšie, trombóza je liečený antikoagulačnými liekmi. Najčastejšie, heparín sa používa, ktorý sa vstrekuje buď pod koža alebo do a žila. Tým sa zabráni rastu a rozšíreniu krv zrazenina a významne znižuje riziko pľúcnych embólia.

Menej často sa vykonáva postup nazývaný trombolýza. V takom prípade krv zrazenina sa rozpúšťa pomocou účinných látok ako napr streptokináza or urokináza, čím sa znovuotvára žila. Riziko vnútorného krvácania je však pri tejto metóde vyššie ako pri liečbe antikoagulanciami drogy.

Preto sú pred trombolýzou obzvlášť starostlivo zvážené riziká a prínos. Používa sa hlavne v prípade panvy žila alebo je postihnutých niekoľko žíl súčasne (trombóza viacerých žíl) a trombóza nie je staršia ako sedem dní.

Pri obidvoch metódach je dlhodobejšia antikoagulácia tzv vitamín K antagonistom K, ako je Marcumar, sa tiež podáva po niekoľkých dňoch, aby sa znížilo riziko novej trombózy (recidívy).

Pri trombóze je nevyhnutný chirurgický zákrok

Chirurgické odstránenie krvná zrazenina použitie katétra je veľmi zriedkavé. Chirurgický zákrok sa vykonáva iba vtedy, ak sa v dutá žila alebo ak trombóza zúžila tepny postihnutého ramena alebo noha.

Chirurgický zákrok možno tiež zvážiť, ak je trombolýza nevyhnutná, ale nemožno ju vykonať z dôvodu kontraindikácií, ako sú predchádzajúce poranenia alebo krvácanie.

Cvičenie ako doplnkové opatrenie

Na rozdiel od skôr platného názoru nie je počas liečby trombózy nutný odpočinok v posteli. Podľa posledných zistení cvičenie nezvyšuje riziko pľúcna embólia a dokonca sa odporúča podporovať terapie.

Je však dôležité vyhnúť sa použitiu tepla v oblasti trombózy, pretože teplo rozširuje plavidlá a môže tak viesť k oddeleniu zrazeniny. Silné namáhanie počas vyprázdňovania čreva môže tiež zvýšiť riziko embólie. Preto môže byť vhodné použitie látok regulujúcich stolicu.

Doplňte liečbu kompresiou

Vo väčšine prípadov sa popri lieku podáva kompresné ošetrenie elastickými obväzmi alebo trombóznymi pančuchami terapie. Na jednej strane to zlepšuje spätný tok krvi a lymfa, a na druhej strane znižuje riziko oddelenia zrazeniny. Aby sa zabránilo opakovaniu, v kompresii by sa malo pokračovať konzistentne niekoľko mesiacov až rokov.