Ako dlho trvá tehotenstvo?

Tehotenstvo: výpočet po menštruácii

Väčšina žien nepozná presný dátum počatia, ale prvý deň poslednej menštruácie. Na tomto základe je možné vypočítať trvanie tehotenstva pomocou takzvaného Naegeleho pravidla: Pre pravidelný cyklus 28 dní sa od prvého dňa poslednej menštruácie pripočítava sedem dní a jeden rok a potom sa odpočítajú tri mesiace. Výsledok sa považuje za možný dátum doručenia. Príklad:

Podľa Naegeleho pravidla teda tehotenstvo trvá 280 dní (40 týždňov) čisto matematicky.

Ale ako dlho trvá tehotenstvo, ak je cyklus nepravidelný? V takom prípade sa k tomuto výpočtu pripočítajú alebo odpočítajú priemerné dni, ktoré sa odchyľujú od 28-dňového cyklu. Toto takzvané rozšírené Naegeleho pravidlo sa najčastejšie používa na výpočet trvania v tehotenstve.

Tehotenstvo: Výpočet podľa času počatia

Ak nie je známe ani počatie, ani posledná menštruácia

Výpočet na základe ultrazvuku

Pomerne presné určenie veku dieťaťa je dnes možné ultrazvukovým vyšetrením. V prvých týždňoch totiž veľkosť embrya úzko súvisí s gestačným vekom. Priemer plodových obalov sa dá merať od siedmeho týždňa a prvé srdcové ozvy embrya počuť už šesť týždňov po menštruácii.

Ako sa uvádza trvanie?

Kedy sa vlastne bábätko narodí?

Percento detí, ktoré sa skutočne narodia v vypočítaný termín pôrodu po 267 alebo 280 dňoch, sú len štyri percentá. Tridsať percent detí sa narodí o štyri dni skôr alebo neskôr a 66 percent do troch týždňov (s toleranciou desiatich dní) pred alebo po vypočítanom dátume. Toto by ste mali mať na pamäti pri pohľade na vypočítané trvanie tehotenstva v denníku o pôrode.