Aké nebezpečné je to? | Cvičenie proti inhalačnej bolesti

Aké nebezpečné je to?

Či bolesť keď je vdýchnutie nebezpečné alebo nie, závisí to aj od príčiny príznakov. Všeobecne, ak bolesť pri inhalácii by mali pacienti najskôr zostať pokojní, často existuje jednoduché vysvetlenie problémov. Ak však problémy pretrvávajú alebo sa vyskytujú bez zjavného dôvodu, je potrebné čo najskôr vyhľadať lekára, aby sa zabránilo rozvoju vážnejšieho priebehu ochorenia v ranom štádiu.

 • v prípade, že bolesť je napríklad dôsledkom napätia alebo preto, že dotknutá osoba nebola zvyknutá na športovú záťaž, je menej nebezpečná a dá sa ľahko liečiť úpravou fyzickej aktivity alebo svalovými relaxačnými cvičeniami.
 • Ak však bolesť na inhalácia je spôsobená vážnymi chorobami, ako napr pneumónia alebo choroby vnútorné orgány, za určitých okolností môže byť pre postihnutých život ohrozujúce.

Terapia / liečba

Terapia a liečba bolesť pri vdýchnutí závisí predovšetkým od príčiny bolesti. V závislosti od príčiny možno potom zahájiť vhodný terapeutický postup. Môže ísť napríklad o nasledujúce aspekty.

Fyzioterapia na uvoľnenie kŕčovitých svalov, tréning pohybu a držania tela, aplikácie tepla, strečing a posilňovacie cvičenia, ako aj dychovo špecifické cvičenia. Viac informácií o fyzioterapeutickej liečbe týchto príznakov nájdete tu: Bolesť pri vdýchnutí - Fyzioterapia Respiračná terapia Lieková terapia, ak sa týka chorôb ako je astma alebo COPD. Fyzioterapia Za určitých okolností skupinová terapia pre socializáciu a lepšie zvládanie problémov, aby sa nepridali žiadne psychologické problémy.

V každom prípade je dôležité, aby pacienti, ktorí trpia bolesťami, ktoré pretrvávajú dlhší čas alebo sa zhoršujú, konzultovali s lekárom, aby mohli okamžite zahájiť vhodnú liečbu. Tento článok by vás mohol v tejto súvislosti zaujímať tiež:

 • Škola držania tela
 • Posturálny nedostatok
 • Stretching cvičenie
 • Fyzioterapeutické koordinačné a balančné cvičenia
 1. Prispôsobenie tréningového správania individuálnej výkonnostnej úrovni
 2. Fyzioterapia na uvoľnenie kŕčovitých svalov, tréning pohybu a držania tela, aplikácie tepla, strečing a posilňovacie cvičenia, ako aj dychovo špecifické cvičenia. Viac informácií o fyzioterapeutickej liečbe týchto príznakov nájdete tu: Bolesť pri dýchaní - Fyzioterapia
 3. Terapia dychom
 4. Lieková terapia, ak sa týka chorôb, ako je astma alebo CHOCHP
 5. Cvičebná terapia
 6. Možno skupinová terapia pre socializáciu a lepšie zvládanie problémov, aby sa nepridali žiadne psychologické problémy.