Hormonálne antikoncepcie: Účinnosť s liekmi

Hormonálna antikoncepcia (antikoncepčné tabletky) môže ovplyvnením zvýšiť alebo znížiť účinnosť alebo biologickú dostupnosť liekov

  • Vychytávanie (poruchy absorpcie)
  • metabolizmu

Znalosť týchto akcií resp interakcie majú zvláštnu váhu z hľadiska antikoncepcie ochrana a potenciálne teratogénne riziká (podporujúce malformácie). Podrobnú pomoc v tejto dôležitej otázke nájdete v dlhej verzii pokynov z roku 2019.