Holterov monitor: dôvody, postup, význam

Dlhodobé EKG: Postup

Čo musím zvážiť pri dlhodobom EKG?

Dlhodobé EKG: Hodnotenie

Dlhodobé EKG je zvyčajne neškodné vyšetrenie. Niekedy sčervenajú iba miesta, kde boli elektródy pripevnené. Dlhodobé EKG je preto dobrou metódou na objasnenie srdcových arytmií akéhokoľvek druhu (najmä záchvatových), ale aj úspešnosť vhodnej terapie, nejasné mdloby či nápadné nálezy pri iných kardiologických vyšetreniach.