Chrapot (Dysphonia): Test a diagnostika

Laboratórna diagnostika sa zvyčajne nevyžadujú iba krátkodobo zachrípnutie.

Laboratórne parametre druhého rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Výter z hrdla / kultivácia - pre podozrenie záškrtstreptokokové infekcie.
  • Titer antistreptolyzínu (ASL) - zistiteľný asi 1-3 týždne po nástupe streptokokovej infekcie; asi 6 týždňov po infekcii sa merajú najvyššie titre; zvýšený titer môže zostať merateľný ešte niekoľko mesiacov po adekvátne liečenej infekcii a mal by sa interpretovať iba ako indikácia imunologického testu so skupinou A streptokoky.
  • Malý krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
  • Parametre štítnej žľazy - TSH