Hepatálna encefalopatia: príznaky, sťažnosti, príznaky

Nasledujúce príznaky a ťažkosti môžu naznačovať hepatálnu encefalopatiu (HE):

 • Pretrvávajúca únava
 • Apatia (nedostatok vášne)
 • Obmedzená výkonnosť
 • Nespavosť (poruchy spánku)
 • Poruchy koncentrácie
 • Rýchla únava
 • ospalosť
 • Nálady
 • Tremor (chvenie rúk) - „chvejúce sa chvenie“.
 • Zmena v písaní - Už v raných fázach, fáze 0 (pozri „Klasifikácia“), sa písmo stáva „spidery“.
 • Znížená odozva (spomalenie).
 • Rozmazaná reč
 • Zmätok

Závažnosť príznakov a sťažností závisí od štádia ochorenia (pozri „Klasifikácia“).