Hepatálna encefalopatia: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Ultrazvuk brušnej dutiny (ultrazvuk vyšetrenie brušných orgánov) - pre základnú diagnostiku.
  • Počítačová psychometria - zlato štandard; veľmi časovo náročné v porovnaní s frekvenciou blikania.
  • Analýza frekvencie blikania
    • Veľmi presná forma diagnostiky s vysokou citlivosťou
    • Existuje korelácia medzi kritickou frekvenciou blikania a závažnosťou pečeňové encefalopatia: ľudské oko dokáže vnímať blikanie iba pod frekvenciou približne 39 Hz. V kontexte pečeňové encefalopatia, kritická frekvencia blikania (CFF / frekvencia kritického blikania) sa zníži.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Počítačová tomografia z lebka (kraniálna CT, kraniálna CT alebo cCT) - na vylúčenie mŕtvice (mŕtvica) u komatóznych pacientov.
  • Encefalogram (EEG; zaznamenávanie elektrickej aktivity mozgu) [trojfázové vlny (II. A III. Stupeň hepatálnej encefalopatie) alebo delta aktivita (IV. Stupeň)]