Hepatálna encefalopatia: komplikácie

Nasledujú hlavné choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť hepatálna encefalopatia (HE):

Pečeň, žlčník a žlčové cesty - pankreas (pankreas) (K70-K77; K80-K87).

  • Kóma hepaticum (pečeňová kóma).

Psychika - nervový systém (F00-F99; G00-G99)

  • Delírium (akútna zmätenosť)
  • Mozgový edém (opuch mozgu)