Hepatálna encefalopatia: Klasifikácia

Na základe „kritérií West Haven“ je hepatálna encefalopatia (HE) klasifikovaná do nasledujúcich etáp:

štádium Popis Psychometrické skúšobné postupy *
0 (minimálne HE) Bez príznakov; žiadne klinické neurologické príznaky, ale deficity v kognitívnych subdoménach ako pozornosť, jemná motorika, krátkodobá pamäť, vizuospatiálne vnímanie patologický (patologický)
I Nástup ospalosti, zlá koncentrácia, poruchy spánku, zmeny nálady, spomalenie, nezmyselná reč, zmätenosť patologická
II Apatia, trepotanie (hrubé chvenie rúk), väčšia ospalosť; zmeny v zápise vzoriek, EEG: trifázové vlny patologická
III Trasenie chvenie, pacient prevažne spí, ale dá sa prebudiť; zachované reflexy rohovky (reflex zatvárania viečok) a šľachové reflexy; nástup vône surovej pečene („foetor hepaticus“); EEG: trojfázové vlny už nie je možné
IV Kóma so zlyhaním pečene (coma hepaticum): už žiadna odpoveď na bolestivé podnety, žiadne rohovkové reflexy, výrazný foetor hepaticus, chvenie obvykle chýbajúce, hlboký spánok, neschopnosť prebudenia; EEG: delta aktivita už nie je možné

22-74% pacientov s pečeň cirhózy už majú „minimálne pečeňové encefalopatia”(Synonymum: latentná (skrytá) hepatálna encefalopatia).

* Psychometrické testovacie postupy = test spojenia čísel, test sledovania linky, test číselných symbolov; Slúžia ako parametre pre koncentrácie schopnosť, jemná motorika ako aj logické myslenie.