hematológie

Hematológia je odbor vnútorného lekárstva. Zaoberá sa chorobami krvi a krvotvorných orgánov.

Významnými hematologickými ochoreniami sú napr

  • Anémia
  • Malígne ochorenia krvi, ako je akútna a chronická leukémia
  • malígne zmeny v lymfatických uzlinách (napr. Hodgkinova choroba)
  • Poruchy krvotvorby kostnej drene
  • poruchy zrážanlivosti krvi, napríklad nadmerný sklon k zrážaniu krvi (trombofília) a poruchy krvácania (hemofília)

Dôležitými diagnostickými postupmi v hematológii sú krvné testy, punkcie kostnej drene (odstránenie a analýza tkaniva kostnej drene) a biopsie lymfatických uzlín (odstránenie a analýza tkaniva lymfatických uzlín).

V liečbe zhubných ochorení krvi alebo krvotvorného systému sa hematológia prelína s onkológiou a transplantačnou medicínou.