Pätná ostroha: Sekundárne choroby

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ktoré môžu byť komorbidné v dôsledku ostrohy päty:

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy inde neklasifikované (R00 - R99).

  • Chronická bolesť