Zápal srdcového svalu (myokarditída): Komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ktoré môžu byť spôsobené myokarditídou (zápal srdcového svalu):

Kardiovaskulárne poruchy (I00 - I99).

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy inde neklasifikované (R00 - R99).

ďalej

  • Vysoká 10-ročná úmrtnosť (úmrtnosť) na vírusy myokarditída: podľa analýzy nemeckých kardiológov zomrelo počas nasledujúcich 40 rokov takmer 10% postihnutých pacientov. Prognostické faktory sú:
    • Zistenie nekróza a oblasti fibrózy neskorým zosilnením kontrastu, „neskoré zosilnenie gadolínu“ (LGE): to bolo spojené s dvojnásobným rizikom úmrtnosti (riziko úmrtia) v porovnaní s nezanedbateľnými pacientmi: zvýšilo sa riziko úmrtia na srdcovú príčinu -násobne a riziko srdcovej smrti sa zvýšilo 3-násobne.
    • LGE + LVEF (ejekčná frakcia ľavej komory; ejekčná frakcia srdca) ≤ 40%: zlé prežitie.