Zápal srdcového svalu (myokarditída): Klasifikácia

V roku 1998 boli stanovené Dallasove kritériá, ktoré umožňovali štandardizovanú diagnostiku myokarditída endomyokardom biopsia (vzorky tkaniva odobraté z vnútorného povrchu srdce sval (myokardu)).

Prvá biopsia endomyokardu
Aktívna myokarditída
  • Myocytolýza (rozpad svalových buniek) a nekróza myocytov (odumieranie svalových buniek)
  • Lymfomonocytový infiltrát (patologický:> 5 lymfocyty/ výrazné zväčšenie (400-krát)).
  • Intersticiálny edém (akumulácia tekutín (edém) v intersticiálnom tkanivovom priestore).
Hraničná myokarditída
  • Iba riedky lymfocytárny infiltrát bez známok nekrózy
Kontrolná biopsia
Pretrvávajúca myokarditída
  • Pokračujúci myocyt nekróza a zápal.
Klesajúca myokarditída
  • Pokles lymfomonocytového infiltrátu.
Vyliečená myokarditída
  • Žiadna myocytolýza a žiadny myocyt nekróza.
  • Žiadna lymfomonocytová infiltrácia