Srdcové zlyhanie: Symptómy a terapia

Stručný prehľad

 • Príčiny: predovšetkým zúženie koronárnych artérií (ischemická choroba srdca), vysoký krvný tlak, ochorenia srdcového svalu (kardiomyopatie), zápal srdcového svalu (myokarditída), ochorenie chlopní, srdcové arytmie, chronické ochorenie pľúc, ochorenie chlopní , srdcový infarkt, cirhóza pečene, vedľajšie účinky liekov, zvýšená hladina lipidov v krvi, cukrovka
 • Príznaky: v závislosti od štádia dýchavičnosť (dýchavičnosť) pri námahe alebo v pokoji, znížená výkonnosť, únava, bledé alebo modré sfarbenie pier a nechtových lôžok, opuchy, najmä členkov a dolných končatín, zhrubnuté krčné cievy, rýchla zvýšenie telesnej hmotnosti, nočné nutkanie na močenie, búšenie srdca, srdcové arytmie, nízky krvný tlak
 • Liečba: lieky na zníženie krvného tlaku (antihypertenzíva), na jeho vyplavenie (diuretiká), na spomalenie srdcového tepu (napr. betablokátory), na zníženie účinku niektorých hormónov (antagonisty aldosterónu) a na posilnenie srdca (napr. digitalis). V závislosti od príčiny operácia (napr. srdcových chlopní, bypass, kardiostimulátor), niekedy transplantácia srdca

Srdcové zlyhanie: príčiny a rizikové faktory

Pri srdcovom zlyhaní (srdcovej nedostatočnosti) už srdce nie je také výkonné ako zdravé srdce. Nedokáže už dostatočne zásobovať tkanivá tela krvou (a teda aj kyslíkom). To môže byť život ohrozujúce. Srdcové zlyhanie môže byť spôsobené rôznymi príčinami:

Druhou hlavnou príčinou je vysoký krvný tlak (hypertenzia). Pri vysokom krvnom tlaku musí srdce permanentne silnejšie pumpovať, napríklad proti zúženým cievam v krvnom obehu. Postupom času sa srdcový sval zahusťuje, aby bol schopný vytvárať väčší tlak (hypertrofia). Z dlhodobého hľadiska však toto namáhanie nevydrží – a kapacita čerpania klesá.

Ďalšími príčinami srdcového zlyhania sú srdcové arytmie a zápaly srdcového svalu. Defekty srdcovej priehradky a chyby srdcových chlopní (vrodené alebo získané) môžu tiež viesť k zlyhaniu srdca. To isté platí pre akumuláciu tekutiny v osrdcovníku (perikardiálny výpotok, najmä pri perikarditíde).

Srdcové zlyhanie môže byť spôsobené aj ochoreniami srdcového svalu (kardiomyopatie). Tie zase môžu byť spôsobené napríklad zápalom alebo nadmerným zneužívaním alkoholu, drog či liekov.

Pri vzniku srdcového zlyhania môžu zohrávať úlohu aj metabolické ochorenia. Príkladom je diabetes mellitus (cukrovka) a poruchy funkcie štítnej žľazy (napríklad hypertyreóza).

Choroby pľúc, ako je emfyzém alebo CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), sú ďalšími možnými príčinami srdcového zlyhania.

Najmä menej časté zlyhanie pravého srdca (funkčná slabosť pravej strany srdca) môže byť spôsobené ochorením pľúc. Väčšinou sú totiž poškodené aj cievy v chorých pľúcach. Krv cez ne už nemôže správne prúdiť (pľúcna hypertenzia). Cúva do pravého srdca a zaťažuje ho.

Niekedy aj lieky spôsobujú zlyhanie srdca. Toto riziko existuje napríklad pri niektorých liekoch na srdcové arytmie, niektorých liekoch proti rakovine (antineoplastiká), liekoch na potlačenie chuti do jedla a liekoch na migrénu (ako je ergotamín). Srdcové zlyhanie však môžu spôsobiť aj nádory srdca alebo rakovinové metastázy.

Systolické a diastolické zlyhanie srdca

Srdcové zlyhanie sa vo všeobecnosti skladá z dvoch parametrov: systolického a diastolického srdcového zlyhania.

Pojem systolické srdcové zlyhanie (tiež kongestívne srdcové zlyhanie) označuje zníženú pumpovaciu schopnosť srdca: Pumpovacia funkcia a ejekčný výstup ľavej komory sú znížené.

Výsledkom je, že orgány už nie sú dostatočne zásobované krvou. Krv navyše zálohuje. To spôsobuje edém, napríklad na rukách a nohách alebo v pľúcach.

Vo väčšine prípadov je ľavá komora patologicky zmenená a tým menej expandovateľná a už nemôže absorbovať dostatočné množstvo krvi. Výsledkom je, že do systémového obehu sa pumpuje menej krvi. To vedie k nedostatočnému prísunu kyslíka do tela. Diastolické srdcové zlyhanie sa vyskytuje najmä v starobe. Ženy sú postihnuté častejšie ako muži.

Srdcové zlyhanie: klasifikácia

Srdcové zlyhanie možno klasifikovať podľa rôznych kritérií:

 • Podľa oblasti postihnutého srdca sa rozlišuje ľavostranné, pravostranné a globálne srdcové zlyhávanie (postihnuté obe polovice srdca).
 • Podľa priebehu ochorenia sa rozlišuje akútne srdcové zlyhávanie a chronické srdcové zlyhávanie.
 • Hrubou klasifikáciou podľa stavu ochorenia je kompenzované srdcové zlyhanie a dekompenzované srdcové zlyhanie.

Európska srdcová spoločnosť (ESC) tiež klasifikuje srdcové zlyhanie podľa ejekčnej kapacity srdca. Ak ľavé srdce naďalej pumpuje dostatok krvi, lekári hovoria o zachovanej ejekčnej frakcii (ejekčná frakcia = EF, normálna hodnota 60-70 percent). To kontrastuje so zníženou ejekčnou frakciou. Výsledkom je nasledujúca klasifikácia:

 • Zlyhanie srdca so zníženou EF ľavej komory (HFrEF = srdcové zlyhanie so zníženou ejekčnou frakciou, EF na úrovni 40 percent alebo menej)
 • Zlyhanie srdca so stredným rozsahom EF (HFmrEF = srdcové zlyhanie s mierne zníženou ejekčnou frakciou, predtým srdcové zlyhanie so stredným rozsahom ejekčnej frakcie, EF = 41-49 percent)
 • Srdcové zlyhanie so zachovanou EF (HFpEF = srdcové zlyhanie so zachovanou ejekčnou frakciou, EF je najmenej 50 percent)

Srdcové zlyhanie: ľavé, pravé, globálne

Pri pravostrannom srdcovom zlyhaní je srdcovým zlyhaním primárne postihnutá pravá predsieň a pravá komora srdcového svalu.

Slabá pravá hemisféra srdca už nedokáže zabezpečiť dostatočný výkon a krv sa ukladá do ciev, ktoré ju zásobujú (žily). To zvyšuje tlak v žilách a tekutina je vytláčaná z žíl do okolitého tkaniva. V tele vzniká zadržiavanie vody (edém), najmä v nohách a bruchu.

Zlyhanie pravého srdca sa zvyčajne vyvíja v dôsledku chronického zlyhania ľavého srdca.

Pri ľavom srdcovom zlyhaní už nie je dostatočná čerpacia kapacita ľavej strany srdca. Výsledkom je, že krv sa vracia späť do pľúcnych ciev (upchaté pľúca). To je obzvlášť nebezpečné, pretože voda sa môže hromadiť v pľúcach (pľúcny edém). Typickými príznakmi sú kašeľ a dýchavičnosť.

Ak je prítomné globálne srdcové zlyhanie, znižuje sa čerpacia kapacita oboch častí srdca. Sú teda viditeľné príznaky zlyhania pravého aj ľavého srdca.

Akútne srdcové zlyhanie a chronické srdcové zlyhanie

Kompenzované a dekompenzované srdcové zlyhanie

Pojmy kompenzované srdcové zlyhanie a dekompenzované srdcové zlyhanie opisujú prípady, v ktorých sa symptómy vyskytujú. Kompenzované srdcové zlyhanie zvyčajne spôsobuje príznaky iba počas cvičenia. Na druhej strane, v pokoji môže srdce ešte poskytnúť potrebný výkon, takže sa neobjavia žiadne príznaky.

Dekompenzované srdcové zlyhanie na druhej strane spôsobuje príznaky ako zadržiavanie vody (edém) alebo dýchavičnosť (dyspnoe) aj v pokoji alebo pri nízkej námahe.

Lekári používajú termíny hlavne vtedy, keď je už známe, že existuje srdcové zlyhanie. Ak sú symptómy pod kontrolou (napríklad správnou medikáciou), srdcové zlyhanie sa kompenzuje. Ak sa však tento stav vymkne spod kontroly (napríklad pre akútne pridané choroby alebo neužívanie tabletiek), srdcové zlyhanie sa považuje za dekompenzované.

Srdcové zlyhanie: klasifikácia NYHA

 • NYHA I: Žiadne fyzické príznaky v pokoji alebo pri každodennej námahe.
 • NYHA II: Mierne obmedzenia cvičebnej kapacity (napr. 2 schody), ale stále žiadne symptómy v pokoji.
 • NYHA III: Vysoké obmedzenia aj pri každodennej fyzickej námahe. Symptómy ako únava, srdcové arytmie, dýchavičnosť a „tlak na hrudníku“ (angina pectoris) sa vyskytujú rýchlo aj pri nízkej úrovni námahy.
 • NYHA IV: Symptómy sa objavujú pri akejkoľvek fyzickej námahe av pokoji. Postihnuté osoby sú väčšinou imobilné (pripútané na lôžko) a odkázané na trvalú pomoc v každodennom živote.

Srdcové zlyhanie: príznaky

Srdcové zlyhanie: Symptómy zlyhania ľavého srdca

Ľavá časť srdca je miesto, kde sa krv posiela po okysličení v pľúcach. Keď táto polovica srdca prestane správne fungovať, krv sa vráti späť do pľúc. To vedie ku kašľu a dýchavičnosti (dyspnoe).

Symptómy srdcového zlyhania s „astma cardiale“.

Ak zlyhanie ľavého srdca pokračuje v progresii, tekutina uniká z pľúcnych kapilár do alveol. Okrem dýchavičnosti to vedie aj k zvýšenému kašľu. Súčasne môže dôjsť k napätiu priedušiek. Tento komplex symptómov sa tiež nazýva „astma cardiale“ („astma súvisiaca so srdcom“).

Ak tekutina naďalej vstupuje do pľúcneho tkaniva, vzniká stav známy ako pľúcny edém. Jeho charakteristickým znakom je silná dýchavičnosť a „bublavé“ dýchacie zvuky („bublanie“). V dôsledku nedostatočného prísunu kyslíka koža a sliznice zmodrajú (cyanóza). Niektorí pacienti vykašliavajú spenené, niekedy až mäsovo sfarbené sekréty.

Ak sa tekutina zhromažďuje okolo pľúc v pleurálnom priestore, lekári to označujú ako pleurálny výpotok. Je to tiež jeden z možných príznakov srdcového zlyhania.

Srdcové zlyhanie: príznaky zlyhania pravého srdca.

Odkysličená krv z tela prúdi do pravej časti srdca. Z pravej komory sa pumpuje do pľúc, kde sa znovu okysličí. Keď je pravá strana srdca postihnutá srdcovým zlyhaním, ale sa vracia späť do žíl tela.

Typickými príznakmi srdcového zlyhania sú v tomto prípade nahromadenie vody v tele (edém). Zvyčajne sa najprv objavia na nohách (edém nôh) – najmä na členkoch alebo na zadnej strane chodidiel, potom aj nad holeňami. U pacientov pripútaných na lôžko sa edémy najskôr tvoria zvyčajne nad krížovou kosťou.

V pokročilom štádiu pravostranného srdcového zlyhania sa voda ukladá aj v orgánoch. Medzi ďalšie typické symptómy srdcového zlyhania preto patrí zhoršená funkcia orgánov.

Zadržiavanie vody často spôsobuje rýchly prírastok hmotnosti, často viac ako dve kilá za týždeň.

Tieto opuchy môžu vysušiť pokožku, pretože tlak v tkanive je príliš veľký. Možnými následkami sú zápaly (ekzémy), z ktorých sa môžu vyvinúť otvorené, zle sa hojace rany.

Globálne srdcové zlyhanie: príznaky

Ak sú obe polovice srdca postihnuté orgánovou slabosťou, stav sa označuje ako globálne srdcové zlyhanie. Symptómy oboch foriem ochorenia (pravé a ľavé srdcové zlyhanie) sa potom vyskytujú spoločne.

Iné príznaky srdcového zlyhania

Srdcové zlyhanie spôsobuje zadržiavanie vody (edém) v celom tele. Tie sa uvoľňujú (mobilizujú) hlavne v noci, keď postihnutý leží.

Telo chce vylúčiť uvoľnenú prebytočnú tekutinu cez obličky. To je dôvod, prečo pacienti musia v noci veľmi často chodiť na toaletu. Toto časté nočné močenie je známe ako noktúria.

Vyskytuje sa vtedy, keď v dôsledku pokročilej srdcovej nedostatočnosti centrálny nervový systém už nie je správne zásobovaný krvou.

V strese srdce bije veľmi rýchlo (palpitácie = tachykardia). Okrem toho sa môžu vyskytnúť srdcové arytmie, najmä v prípadoch výraznej srdcovej nedostatočnosti. Arytmie môžu byť život ohrozujúce a musia sa okamžite liečiť.

Ďalším klasickým znakom srdcového zlyhania v neskorých štádiách je nízky krvný tlak.

Medzi všeobecné a veľmi časté príznaky srdcového zlyhania patrí aj znížená výkonnosť, únava a vyčerpanie.

Srdcové zlyhanie: testy a diagnostika

Diagnóza srdcového zlyhania je založená na odobratí anamnézy (anamnézy) pacienta a na fyzikálnom a prístrojovom vyšetrení.

Počas anamnestického rozhovoru sa lekár pýta pacienta okrem iného na jeho symptómy a na to, či sa v rodine nevyskytuje srdcové ochorenie (genetická predispozícia).

Počúvanie srdcovej činnosti stetoskopom poskytuje lekárovi prvé náznaky chlopňového defektu alebo slabosti srdcového svalu. Pri počúvaní pľúc je chrastivý zvuk príznakom srdcového zlyhania. Označuje zadržiavanie vody v pľúcach.

Chrasty sa však vyskytujú napríklad aj pri zápale pľúc. Lekár môže počuť aj tretí srdcový zvuk (to je zvyčajne normálne len u detí a dospievajúcich).

V prípade edému na nohách sa môžu do kože vtlačiť viditeľné preliačiny. Ak lekár meria pulz, jeho intenzita sa môže meniť s každým úderom (pulsus alternans). Okrem toho vyšetrujúci rozpoznáva vyčnievajúce krčné žily – znamenie prekrvenia.

Prúd krvi, ktorý prechádza srdcom, je možné vizualizovať pomocou farebnej dopplerovskej sonografie. Ide o špeciálnu formu ultrazvukového vyšetrenia. Lekár tiež používa ultrazvukový skener, aby videl nahromadenie tekutín, napríklad v bruchu (ascites) alebo hrudníku (pleurálne výpotky). Zároveň kontroluje dutú žilu a orgány, či nejavia známky prekrvenia.

Srdcové arytmie sa najlepšie zistia pomocou dlhodobého EKG. Pacient dostane malé prenosné zariadenie, ktoré si vezme domov. Je napojený na elektródy, ktoré lekár umiestni nad hrudník pacienta a nepretržite zaznamenáva činnosť srdca.

Dlhodobé EKG zvyčajne trvá 24 hodín. Vyšetrenie je nebolestivé a pacienta neovplyvňuje.

Na udržanie koronárnej cievy permanentne otvorenej môžu byť vložené stenty (vaskulárne podpery). Okrem toho záťažové testy (napríklad na bicyklovom ergometri) pomáhajú posúdiť rozsah problému. V niektorých prípadoch je srdce také slabé, že tieto testy už nie sú možné.

Meranie krvného tlaku sa vykonáva aj pri podozrení na zlyhanie srdca.

Okrem toho lekár nariaďuje rôzne testy moču a krvi v laboratóriu. Okrem iného sa odoberá stav moču a krvný obraz. Na základe krvného obrazu lekár zistí napríklad anémiu. Okrem toho sa stanovujú elektrolyty (najmä sodík a draslík) a stav železa. Lekár si necháva laboratórne určiť aj rôzne orgánové parametre, napríklad kreatinín, hladinu cukru v krvi nalačno a pečeňové enzýmy vrátane hodnôt zrážanlivosti.

Okrem toho röntgenové vyšetrenie hrudníka a vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) môžu podporiť diagnostiku srdcového zlyhania.

Srdcové zlyhanie: liečba

Terapia srdcového zlyhania pozostáva z niekoľkých zložiek a závisí predovšetkým od závažnosti srdcového zlyhania. V podstate okrem medikamentóznej terapie je rozhodujúci aj osobný životný štýl. V závažných prípadoch môže byť potrebný kardiostimulátor alebo transplantácia srdca.

Srdcové zlyhanie: lieky

Medikamentózna terapia srdcového zlyhania je zameraná na prevenciu komplikácií choroby a zlepšenie kvality života pacientov. V závislosti od príčiny srdcového zlyhania sa používajú rôzne lieky. Ukázalo sa, že niektoré lieky zlepšujú prognózu, zatiaľ čo iné primárne zmierňujú existujúce symptómy.

Celkovo je na terapiu srdcového zlyhania dostupných niekoľko látok. Medzi najdôležitejšie z nich patria:

ACE inhibítory: blokujú proteín, ktorý je zodpovedný za zúženie krvných ciev v tele. V dôsledku toho zostávajú cievy trvalo rozšírené a krvný tlak klesá. Tým sa odľahčí srdce a spomalí sa prestavba srdcového svalu v dôsledku trvalého preťaženia. Lekár zvyčajne najprv predpisuje ACE inhibítory (NYHA I).

Antagonisty AT-1 (= blokátory receptorov angiotenzínu, sartany): Blokujú pôsobenie hormónu, ktorý zvyšuje krvný tlak. Používajú sa však len vtedy, ak pacient netoleruje ACE inhibítory alebo inhibítory angiotenzínového receptora neprilyzínu (ARNI).

Antagonisty mineralokortikoidných receptorov (MRA, tiež nazývané antagonisty aldosterónu): Tieto sú dodatočne indikované v štádiách NYHA II-IV, najmä keď srdce už dostatočne nečerpá (EF < 35 percent). Zvyšujú vylučovanie vody z tela, čo v konečnom dôsledku uľaví srdcu. Ako "antifibrotická terapia" sa predpokladá, že táto liečba pomáha zvrátiť škodlivú prestavbu myokardu.

Inhibítory angiotenzínového receptora neprilyzínu (ARNI): Ide o fixnú liekovú kombináciu blokátora angiotenzínového receptora (AR, = antagonista AT-1, pozri vyššie) a inhibítora neprilyzínu (NI). Ten bráni rozkladu rôznych hormónov v tele a tým rozširuje cievy, podporuje vylučovanie a pôsobí proti zjazvenému tkanivu v srdcovom svale. V súčasnosti je dostupná kombinácia účinných látok sakubitril (NI) a valsartan (AR). Lekári predpisujú ARNI ako náhradu ACE inhibítorov alebo sartanov.

Inhibítory SGLT2 (inhibítory sodno-glukózového kotransportéra-2, gliflozíny): Inhibítory SGLT2 sú známe z liečby diabetu. Môžu však pomôcť aj pacientom s chronickým srdcovým zlyhávaním – bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú cukrovku. Lekári ich predpisujú spolu s liečbou ACE inhibítormi/ARNI, betablokátormi a antagonistami aldosterónu, najmä ak pacienti pri ich užívaní stále pociťujú symptómy.

Ivabradín: Tento liek znižuje srdcovú frekvenciu. Lekári ho predpisujú, ak je srdcový tep príliš rýchly (> 70/min) aj pri betablokátoroch alebo ak nie sú tolerované.

Digitalis: Prípravky s digitalisom zlepšujú pumpovaciu silu srdca. Nepredlžuje život, ale zvyšuje kvalitu života a odolnosť postihnutých. Digitalis (digitoxín, digoxín) sa používa na kontrolu rýchlosti fibrilácie predsiení, bežnej poruchy srdcového rytmu.

Lekári používajú vyššie uvedené látky predovšetkým u pacientov, ktorí majú srdcové zlyhanie so zníženou ejekčnou frakciou (HFrEF) (a triedy II až IV NYHA). Štandardná liečba tu zahŕňa ACE inhibítory (alebo ARNI, alebo sartany, ak sú intolerantné) plus betablokátory plus antagonisty aldosterónu plus SGLT2 inhibítory (podľa smerníc Európskej kardiologickej spoločnosti).

U pacientov so zachovanou ejekčnou frakciou (HFpEF) takéto odporúčanie lieku neexistuje. Ak sú postihnutí jedinci „nadmerne hydratovaní“, dostávajú diuretiká. Podobná situácia je aj u ľudí s mierne zníženou ejekčnou frakciou (HFmrEF) srdca. V závislosti od prípadu lekári predpisujú prípravky, ktoré sa používajú aj pri zlyhaní srdca so zníženou ejekčnou frakciou (HFrEF).

Podávanie železa pri anémii a srdcovom zlyhávaní

Viac železa v krvi môže v konečnom dôsledku uľahčiť dýchanie. Železo je totiž základným stavebným kameňom krvného farbiva hemoglobínu, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri transporte kyslíka. Nedostatok železa skôr či neskôr vedie k anémii, ktorá podporuje srdcové zlyhanie.

Hloh na zlyhanie srdca

Bylinná medicína odporúča prípravky z hlohu pri zlyhaní srdca. Údajne zlepšujú kontraktilitu a zásobovanie srdcového svalu kyslíkom. Pôsobia aj proti srdcovým arytmiám (antiarytmický účinok).

Z vedeckého hľadiska nebola doteraz preukázaná žiadna relevantná a preukázaná účinnosť hlohu pri srdcovej nedostatočnosti. Ak pacienti napriek tomu chcú takéto liečivé rastlinné prípravky vyskúšať, potom po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom a popri klasickej medikamentóznej liečbe srdcového zlyhania.

Kardiostimulátor proti zlyhaniu srdca

Obidve spolu môžu kompenzovať srdcové zlyhanie. Pri CRT sa drôty kardiostimulátora vkladajú do srdcových komôr tak, aby opäť bili v rovnakom rytme.

Pacienti, ktorí prekonali zástavu srdca alebo trpia nebezpečnými arytmiami, využívajú implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD). Zariadenie sa vkladá ako kardiostimulátor. Pri detekcii nebezpečnej arytmie spôsobí elektrický šok.

Niekedy lekári používajú kombinované zariadenie týchto dvoch systémov, nazývané systém CRT-ICD (nazývaný aj systém CRT-D).

Chirurgické opatrenia

Ak sa srdcové zlyhanie zhorší napriek existujúcej liečbe, môže byť potrebné nahradiť staré srdce novým (transplantácia srdca). Pacienti môžu dostať darcovské srdce alebo umelé srdce. To môže viesť k rôznym komplikáciám, ako sú odmietavé reakcie.

Ak sú chybné srdcové chlopne príčinou srdcového zlyhania, môže byť potrebný aj chirurgický zákrok. Niekedy je možná „oprava“ (rekonštrukcia) srdcovej chlopne. V ostatných prípadoch sa chybná srdcová chlopňa vymení (biologická alebo mechanická chlopňová protéza).

Srdcové zlyhanie: Čo môžete urobiť sami

Ak vám lekár diagnostikoval srdcové zlyhanie, je dôležité osvojiť si zdravý životný štýl. Tým sa minimalizujú rizikové faktory a zlepší sa kvalita vášho života. Preto by ste si mali vziať k srdcu nasledovné:

 1. Diéta: Uistite sa, že jete dostatok ovocia a zeleniny. Vyhýbajte sa čo najviac živočíšnym tukom a jedzte stravu s nízkym obsahom soli. Soľ spôsobuje ukladanie vody v tele. Srdce potom musí viac pracovať.
 2. Denné váženie: Aby ste mali prehľad o rovnováhe tekutín v tele, stúpnite denne na váhu a zapíšte si svoju hmotnosť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak ste za noc pribrali viac ako jedno kilo, za tri dni viac ako dve kilá alebo za týždeň viac ako dva a pol kila.
 3. Cvičenie: Účinná terapia srdcového zlyhania vždy zahŕňa cvičenie a miernu fyzickú aktivitu. V bežnom živote môžete napríklad chodiť do práce pešo a namiesto výťahu ísť po schodoch. Odporúčajú sa aj prechádzky, ľahké silové a koordinačné cvičenia, plávanie, bicyklovanie a chôdza. Môžete sa tiež pripojiť k športovej skupine pre kardiakov (rehabilitačné športy). Určite sa so svojím lekárom poraďte, ktoré pohybové aktivity a športy majú vo vašom prípade zmysel a do akej miery môžete cvičiť.
 4. Alkohol: Minimalizujte príjem alkoholu, pretože alkohol môže poškodiť bunky srdcového svalu. Ženám sa odporúča skonzumovať maximálne dvanásť gramov čistého alkoholu (jeden štandardný nápoj) denne. Muži by nemali skonzumovať viac ako 24 gramov čistého alkoholu (čo zodpovedá dvom štandardným nápojom) denne. Vo všeobecnosti platí, že alkohol by sa nemal konzumovať aspoň dva dni v týždni. Pacienti, ktorých srdcové zlyhanie bolo spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu (alkoholová toxická kardiomyopatia), by sa mali alkoholu úplne vyhnúť.
 5. Fajčenie: Najlepšie je úplne prestať fajčiť – a tiež akúkoľvek inú formu drog!
 6. Očkovanie: Každý rok sa dajte zaočkovať proti chrípke a každých šesť rokov proti pneumokokom. Očkovanie proti Covid-19 a následné preočkovanie sa odporúča aj pri srdcovom zlyhaní.
 7. Denník: Zapíšte si do denníka všetky príznaky, ktoré si všimnete. Pri ďalšej návšteve lekára tak na nič nezabudnete.

Pacientom so srdcovým zlyhávaním sa už dlho odporúčalo, aby si dali pokoj a vyhýbali sa fyzickej námahe. Mnoho vedeckých štúdií však zistilo pozitívny vplyv stredne vytrvalostného tréningu pri zlyhaní srdca. Fyzická aktivita je nielen bezpečná, ale dokonca dôležitou súčasťou liečby.

Cvičenie pri srdcovom zlyhaní zlepšuje fyzickú výkonnosť a kvalitu života postihnutých. Stále však nie je jasné, či má aktivita vplyv aj na dĺžku života pacientov.

Pri akútnych chorobných stavoch ako akútny koronárny syndróm, dýchavičnosť v pokoji, zadržiavanie vody v tkanivách či zápal srdcového svalu je cvičenie tabu. Vo všeobecnosti sa pri srdcovom zlyhaní odporúča opatrnosť: Vždy sa opýtajte svojho lekára, do akej miery sa môžete namáhať.

Začiatok cvičenia so srdcovým zlyhaním

Aké cvičenie na zlyhanie srdca?

Neexistuje žiadny univerzálny cvičebný plán pre ľudí so srdcovým zlyhaním. Závisí to od konkrétneho pacienta, štádia srdcového zlyhania a jeho celkového zdravotného stavu a kondície. Vo všeobecnosti cvičenie pri srdcovom zlyhaní zahŕňa dve hlavné zložky:

 • Stredný, kontinuálny vytrvalostný tréning: trikrát až päťkrát týždenne (v prípade potreby denne, postupom času možná aj kombinácia s intervalovým tréningom)
 • dynamický silový tréning: dva až trikrát týždenne

Ak postihnuté osoby nemajú vôbec žiadnu kondíciu, môže byť najskôr užitočný tréning čistých dýchacích svalov.

Stredný vytrvalostný tréning

Rozumnou možnosťou je tu takzvané pravidlo ÖLI (= častejšie, dlhšie, intenzívnejšie). To znamená, že najskôr sa zvyšuje frekvencia tréningu, potom trvanie a nakoniec intenzita.

Ak sa teda dá vytrvalostný tréning absolvovať 10 minút, frekvencia tréningu sa zvýši napríklad z troch na päť jednotiek týždenne. Ďalším krokom je predĺženie tréningových jednotiek: Namiesto 10 minút potom pacient cvičí 15 až 20 minút. Posledným krokom je zvýšenie intenzity: Namiesto 40 percent maximálnej kapacity ide na 50 až 60 percent.

V kurze môžu pacienti so srdcovým zlyhaním absolvovať aj intervalový tréning. Tu sú jednotky kratšie, ale intenzívnejšie. Intenzita je potom v stredne intenzívnom rozsahu asi 60 až 80 percent maximálnej kapacity. Deň po intervalovom tréningu je zvyčajne dobré dať si pauzu.

Pre ľudí so srdcovým zlyhaním je vhodný stredný vytrvalostný tréning, napr.

 • pomalá cyklistika alebo bicyklový ergometer
 • lezenie po schodoch (napr. na stepperi)
 • Vodná gymnastika
 • tanec

Pri tréningu sú možné aj iné športy ako jogging alebo vytrvalostné plávanie. Mimochodom, pri miernom tréningu sa dýchanie zrýchli, ale stále sa dá rozprávať v celých sériách.

Dynamický silový tréning

Silový a odporový tréning je dôležitý aj pre ľudí so srdcovým zlyhaním. Je to preto, že mnohí trpiaci prejavujú v pokročilých štádiách takzvaný syndróm chradnutia. Ide o redukciu svalovej hmoty a stratu sily.

Odporúča sa dynamický silovo-vytrvalostný tréning s malou váhou a množstvom opakovaní. Na vytvorenie tréningového plánu má zmysel určiť si napríklad takzvané „maximum jedného opakovania“ (1-RM).

Počas tohto tréningu je obzvlášť dôležité správne dýchanie: aj napriek námahe by ste sa mali vyhýbať tlakovému dýchaniu.

Pacientom so srdcovým zlyhaním je najlepšie robiť dynamický silový tréning dvakrát až trikrát týždenne.

Mimochodom, vysokointenzívny intervalový tréning (HIIT) je možnou možnosťou pre nízkorizikových pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním. Podľa Federácie európskych spoločností športovej medicíny (EFSMA) si to vyžaduje vyškolený personál, ktorý bude dohliadať na tréning.

Je vhodné navštevovať svojho lekára v pravidelných intervaloch (každé tri až šesť mesiacov) na kontroly a prediskutovať s ním nové limity pohybu.

Srdcové zlyhanie: priebeh ochorenia a prognóza

Srdcové zlyhanie nie je liečiteľné. Len v niekoľkých prípadoch sa príznaky podarí zmierniť natoľko, že je možný úplne nepoškodený život. Každý pacient však môže ovplyvniť, do akej miery ochorenie progreduje.

Okrem životosprávy je to predovšetkým dodržiavanie terapie (compliance), ktorú musia pacienti dodržiavať. Lekári pod pojmom adherencia k terapii alebo compliance myslia mieru, do akej pacienti dodržiavajú predpísanú a diskutovanú terapiu.

Patrí sem napríklad pravidelné užívanie predpísaných liekov, aj keď sa v súčasnosti možno neprejavia žiadne príznaky. Komplikáciám a zhoršeniu celkového stavu tak možno vopred predísť.

K dodržiavaniu predpisov patria aj pravidelné kontroly u rodinného lekára. Ak sú hodnoty krvi (napr. elektrolyty, hodnoty obličiek) mimo normálneho rozsahu, sú potrebné častejšie kontroly.

Dôležité aj pri zlyhaní srdca: Ak máte podozrenie, že sa váš stav zhoršil, ihneď navštívte svojho lekára!

Srdcové zlyhanie: priemerná dĺžka života

Pacienti majú teraz lepšiu prognózu a porovnateľne vysokú dĺžku života napriek chorobe. V individuálnych prípadoch to závisí od typu (genézy) ochorenia, veku postihnutého, prípadných sprievodných ochorení a osobného životného štýlu.

Napriek tomu je chronické srdcové zlyhanie progresívne ochorenie, ktoré môže spôsobiť smrť. Najmä v pokročilých štádiách sa už aj tak roztrasený stav môže kedykoľvek náhle zhoršiť a môže byť aj smrteľný. Preto je dôležité myslieť na takéto akútne situácie už na začiatku ochorenia.

Prediskutujte so svojím lekárom, ktoré opatrenia by potom mali zmysel a zaznamenajte svoje želania vo forme živej vôle. Zástupca zdravotnej starostlivosti je rovnako užitočný. V ňom určíte, kto sa má starať o vaše záležitosti, ak to už pre chorobu nestíhate.