Aortálna protéza

Čo je aortálna protéza? Aortálna protéza je vaskulárna protéza, ktorá je vložená do aorty. Ide o implantát, ktorý je z terapeutických dôvodov zavedený natrvalo do tela. Nahrádza úseky ciev, ktoré boli poškodené napríklad pitvou aorty, aneuryzmou alebo traumou. Opraví sa chyba a zabráni ... Aortálna protéza

Ruptúra ​​aorty

Definícia Úplné natrhnutie steny aorty sa nazýva prasknutie aorty. Ruptúra ​​aorty je extrémne zriedkavá a musí byť čo najskôr chirurgicky ošetrená, inak je absolútne smrteľná. Aj malá slza v aorte vedie k masívnemu krvácaniu do tela vo veľmi krátkom čase. A… Ruptúra ​​aorty

Aortálna pitva

Definícia Pojem aortálna disekcia (Syn. Aneurysma dissecans aortae) popisuje štiepenie (disekciu) stenových vrstiev aorty. Vnútorná stenová vrstva (tunica intima) sa spravidla náhle roztrhne a dôjde k krvácaniu medzi vrstvami steny (aorta, ako každá tepna, sa skladá z troch vrstiev steny tunica intima, ... Aortálna pitva

Prevádzka | Disekcia aorty

Operácia V prípade akútnej disekcie typu A je potrebné vykonať okamžitú núdzovú operáciu, aby sa zabránilo smrteľnému prasknutiu. Na tento účel musí byť pacient transportovaný do špecializovaného centra, pretože ide o závažný zákrok. Štandardným postupom počas operácie je nahradenie vzostupnej aorty goretexovou cievnou protézou. Ak… Prevádzka | Disekcia aorty

Očakávaná dĺžka života v disekcii aorty Disekcia aorty

Stredná dĺžka života pri disekcii aorty Priemerná dĺžka života pri disekcii aorty závisí vo veľkej miere od toho, či je prítomný typ A alebo B, pričom typ B má spravidla lepšiu prognózu. Priemerná dĺžka života navyše prirodzene závisí od predchádzajúcich chorôb pacienta a klinického stavu v čase akútnej udalosti. Okrem toho prasknutá disekcia (typ… Očakávaná dĺžka života v disekcii aorty Disekcia aorty